Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Bloms bodega

Bloms bodega


Innskrift:Nede i h.hj.: Heyerdahl 88 (Primær)