Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

coin, sestertius, Roman Imperial

Artist: Antoninus Pius (138-61), ruler; Date(s): 146 - 161; Classification(s): coin, sestertius, Roman Imperial; Acquisition: given by Lord Braybrooke, 1968-02-01 [CM.233-1968]

Разширена информация