Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Verduisteringsvoorschriften. Met het oog op de veiligheid van de bevolking en de duitse troepen wordt erop gewezen, dat nauwkeurige inachtneming van de verduisteringsvoorschriften noodzakelijk is (...)