Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Селищна могила Големия остров, с. Дуранкулак, Добричко

Комплексен археологически обект, обявен за паметник на културата с национално значение, локализиран на 3 км южно от с. Дуранкулак. Големият остров (площ 25 дка) се намира в западната част на лиманно езеро. Културният пласт с дебелина над 3 м, съдържа останки от последователно съществували селища от: Ранен и късен халколит (4600 – 4200 г. пр. Хр.). Регистрирани са 7 строителни хоризонта. Досега са …