Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Odczynniki - Azotan manganawy BN-79/6191-162

BN-6191-162:1979

Zgłoszona przez Polskie Odczynniki Chemiczne ; Ustanowiona przez Dyrektora Przedsiębiorstwa Przemysłowo-Handlowego Polskie Odczynniki Chemiczne dnia 30 kwietnia 1979 r. jako norma obowiązująca od dnia 1 lipca 1980 r. ; Zastepuje ZN-61/MPCh/N-945.