Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Siedlungsplan der Heimstättengesellschaft Primus Wittenau, Berlin-Reinickendorf

Wohnhaus: Vorderansicht, Rückansicht, Schnitt, 4 Grundrisse von Kellergeschoss, Erdgeschoss, Obergeschoss, Bodenraum 1:100


Aufbewahrung/Standort: