Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Enthroned Madonna and Child with Saints by Girolamo Genga, Italian 1476-1551