Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Lijkgedachtenis van zijne Doorluchtige Hoogheid, Prins Willem George Frederik van Oranje en Nassau enz. enz. enz., overleden, te Padua, op den 6 januarij, 1799