Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

De brieven van P. Ovidivs Naso, ghenaemt in't Latijn Epistolae heroïdvm

De brieven van P. Ovidius Naso, ghenaemt in't Latijn Epistolae heroïdum

over-gheset in onse Neder-duytsche taele, ende met uyt-legghinghe verciert door J.B. [Lodewijk Broomans].