Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg