Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Die Fortschritte der Physik

Illustrations: Illuminations