Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Van dleven der christeliicker maechden, vier dialogi, dat is tsamenspreeckinghen van twee persoonen

Ghemaeckt by Ioannem Fredericum Lumnium ... noch een boecxken vanden h. doctoor Ambrosius bisschop tot Melanen, gescreuen aen een maget die tot val gecomen was, door den seluen nu eest in duytsch ouerghesedt.