Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Het geld oorspronkelyk drama in 5 bedryven of 9 tafereelen en een voorspel

door J. Kats; muzyk van F. Wantzel; tooneelschikking van H. Edwards Capadose.