Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Nicolai Burgundi ... Quae de jure fecit opera omnia

Editio ultima eludicatione juridica, juris statutarii aucta

Разширена информация