Вие разглеждате този елемент в новия уебсайт на Europeana. Вижте този елемент в оригиналната Europeana.

Paradoxa Hieremiae Thriueri Brachelij de uento, aere, aqua & igni. Intercessit his obiter censura libelli de flatibus, qui hactenus dictus est Hippocratis

Paradoxa Hieremiae Thriveri Brachelij de vento, aere, aqua et igni

Ex. ACC.1407: f. C4-5 ontbreken


Hieremias Thriverius Brachelius is de verlatijnste naam van Jeremias De Drijvere