Галерия

Женската грамотност през Средновеко

Грамотността на жените през Средновековието е била изненадващо висока. Монахините са били автори и писари. Много други жени насърчаваха четенето и ученето, особено благородните жени. Един пример е Кристин дьо Пизан, поетеса от двора на френския крал Шарл VI.

Simon Bening, follower

KB, National Library of the Netherlands

Heidelberg University Library

Simon Bening, follower

KB, National Library of the Netherlands

Masters of the Gold Scrolls

KB, National Library of the Netherlands

KB, National Library of the Netherlands

Master of the Dresden Prayer Book; Willem Vrelant, follower

KB, National Library of the Netherlands

Master Azor, follower

KB, National Library of the Netherlands