Галерия

Застрашени видове

От растенията и животните, за които знаем, има повече от 16 000 застрашени вида. 99% от тях са изложени на риск поради човешка дейност. Тази галерия подчертава селекция от застрашени и застрашени растения и животни от целия свят.

Department of Life Sciences, University of Trieste

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Department of Life Sciences, University of Trieste

Department of Life Sciences, University of Trieste

Department of Life Sciences, University of Trieste

Department of Life Sciences, University of Trieste

Sève, Jacques de. Drawer

National Library of France

Naturalis Biodiversity Center

Department of Life Sciences, University of Trieste

National Audiovisual Institute France

Royal Belgian Institute of Natural Sciences

Rijksmuseum