Изложения

Наградата „Сахаров“, Европейският парламент и правата на човека по света

От години наред Европейският парламент отстоява правата на човека и демокрацията, като евродепутатите винаги са изказвали загрижеността си относно нарушенията на правата на човека по света, без оглед на граници и режими. Това има и конкретен израз: вдъхновен от неуморната дейност на Андрей Сахаров за защита на свободата на мисълта, през 1988 г. Европейският парламент учредява годишната награда „Сахаров за свобода на мисълта“. По възможност наградата се връчва на лауреата от председателя на Европейския парламент на пленарна сесия в Страсбург. Целта ѝ е да представи изключителното дело на Сахаров и да предаде неговото послание на бъдещите поколения.

Наградата е най-високото отличие, присъждано от Европейския съюз за действия за защита на правата на човека, и е много повече от символичен жест. Освен паричното ѝ измерение от 50 000 евро, нейното присъждане е обградено с медийно внимание, което е възможност публично да бъдат осъдени действията на държавите по света, нарушаващи правата на човека и демократичните принципи. В много случаи връчването на наградата също е начин лауреатите да бъдат защитени от евентуални репресии от властите в собствените им държави. Чрез наградата и нейната общност Европейският парламент може да подпомага лауреатите, като ги подкрепя и им предоставя повече възможности за дейността им. Наградата „Сахаров“ е инструмент на парламентарната дипломация, утвърдил се през годините като ясно свидетелство за ангажимента на Парламента за борба с диктаторството и за отстояване на правата на човека по света.