Изложения

Луиз Вайс: една ангажирана европейка

Louise Weiss at the European Parliament

Луиз Вайс (1893—1983 г.), със своите напредничави и непоколебими възгледи, е свидетел на много от големите катаклизми на 20-ти век и оставя незабравима следа върху Европа, която познаваме днес. Решителна интелектуалка и неуморна активистка, тя проправя европейския идеал. Родена е на 25 януари 1893 г. в либерално семейство, принадлежащо към елзаската средна класа с по-висок статус. Завършва следването си с престижна квалификация (agrégation) през 1914 г. и започва работа като журналист. От 20-те години на миналия век се включва в усилията за изграждане на мир и единство в Европа.

Луиз Вайс е силно ангажирана с борбата за правата на жените и организира през 30-те години на 20-и век демонстрации на суфражетки. Исканията им са жените да получат право да гласуват и да имат равни граждански и политически права с тези на мъжете.

След войната тя пътува по света, прави етнографски документални филми и се прочува като оратор на конференции, писател и мемоарист, като работи заедно с едни от най-великите политици и мислители на епохата.

През 1979 г. е избрана за член на Европейския парламент на първите европейски всеобщи преки избори. В качеството си на най-възрастен член на Европейския парламент тя председателства учредителната сесия на Парламента и произнася първото встъпително слово. Луиз Вайс умира през 1983 г.

През 1999 г. сградата, в която се намира пленарната зала на Европейския парламент в Страсбург, е кръстена на нейно име.