Изложения

Преди 30 години

Европейският парламент, падането на Берлинската стена и обединението на Германия

В нощта между 9 и 10 ноември 1989 г. най-неочаквано пада Берлинската стена, заедно с комунистическото правителство на Германската демократична република (ГДР). Студената война е към своя край; отгръща се нова страница от европейската история. Месец по-късно с официалното отваряне на Бранденбургската врата окончателно се възстановява свободното движение между двете Германии. На 3 октомври 1990 г. обединението на Германия става реалност.

То обръща и хода на европейската интеграция. На фона на бурните политически събития и въпреки скоростта, с която се случва всичко, Европейският парламент изпълнява пълноценно ролята си и засилва участието си в демократичните процеси. В продължение на няколко месеца той предлага трибуна за европейските ръководители, които подготвят обединението на Германия. Загрижени за политическите, икономическите и институционалните последици от този исторически момент за Европейската общност, членовете на ЕП подкрепят обединението на Германия. Те засилват застъпничеството си в полза на демократизацията и зачитането на правата на човека в Централна и Източна Европа.