Масови онлайн курсове със свободен достъп на Europeana

Разгледайте нашите масови онлайн курсове със свободен достъп и добавете дигитално културно наследство към занятията и практиките

Europeana MOOC 2022

With the aim of increasing digital cultural data as a trusted primary source to implement innovative pedagogies, the Europeana “Digital Education with Cultural Heritage” MOOC Rerun empowers teachers and educators to use digital technologies, essential to develop learners' key competences for lifelong learning.

(отваря се в нов прозорец)
English MOOC 2022

Digital Education with Cultural Heritage

(отваря се в нов прозорец)
Italian MOOC 2022

Educazione digitale con il patrimonio culturale Europeana

(отваря се в нов прозорец)
Croatian MOOC 2022

Digitalno obrazovanje s kulturnom baštinom

(отваря се в нов прозорец)
Greek MOOC 2022

Ψηφιακή εκπαίδευση με πολιτιστική κληρονομιά

Масов онлайн курс със свободен достъп Europeana 2021

Нашият масов онлайн курс със свободен достъп за 2021 г. е предназначен да даде възможност на преподавателите да използват дигитални технологии и да направят културното наследство част от уроците и практиките, независимо дали в класната стая, музея или библиотеката. Разберете защо трябва да участвате и как да се регистрирате!

(отваря се в нов прозорец)
SIGN UP for the Europeana MOOC 2021

Register now for the New Europeana MOOC 2021 and discover how to bring cultural heritage into your lessons and practices

Масов онлайн курс със свободен достъп Europeana 2020

Масовият онлайн курс със свободен достъп „Europeana във вашата класна стая: изграждане на компетентности от 21-ви век с дигитално културно наследство“ е средство за обучение, което помага на преподавателите да интегрират дигиталната култура във всяка дисциплина или предмет.

(отваря се в нов прозорец)
Английски MOOC 2020 г.

Europeana във вашата класна стая: Изграждане на компетентности през 21-ви век с Дигитално културно наследство

Spanish MOOC 2020

Os damos la bienvenida al curso «Europeana en el aula: construyendo las competencias del siglo XXI con el patrimonio cultural digital (nueva convocatoria)

(отваря се в нов прозорец)
Portuguese MOOC 2020

Bem-vindo ao curso 'A Europeana na sala de aula

Italian MOOC 2020

Ti diamo il benvenuto al corso “Europeana in classe: costruire le competenze del 21° secolo con il patrimonio culturale digitale”

(отваря се в нов прозорец)
French MOOC 2020

Bienvenue dans le cours « Europeana dans votre classe