Kungl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar.

K. Sven. vetensk.akad. handl.

Acta Holmensia.

Acta Stockholmensia.

Handlingar

Kongl. Sv. vet. akademiens handlingar

Kongl. Svenska vetenskaps academiens handlingar

Kongl. Svenska vetenskapsakademiens handlingar

Kongl. Svenska vetenskaps-akademiens handlingar

Kongl. Svenska vetenskapsakademiens nya handlingar

Kongl. Svenska vetenskaps-akademiens nya handlingar

Kongl. Swenska wetenskaps academiens handlingar

[ser.1]:v.17 (1756)

Kurze Darstellung der Naturkunde.
Elementa Geometriae, Venice
Elementa Geometriae, Venice
The Canadian record of science