100,561 results
  1. Eine albinistische Bisamratte, Algvegetation i träsken på Åland, Eine Assoziation von Viscaria alpina-Anthelia nivalis-Oligotrchum incurvum, Beobachtungen über das Auftreten von Samenkeimlingen in der Felsenvegetation am Ladogasee, Bericht über die Tagung der Pflanzengeographen in Dorpat (Tartu) vom 24.-27. August 1929, Bresslauilla relicta Reisinger (Turbellaria, Rhabdocoela) zum ersten Male in Finnland angetroffen, Cecidiologische Beiträge VI, Chromosome Numbers in the Family Cornaceae, Einige Algenfunde an dem Meeresküsten Estlands, Einige Flechtenfunde aus Estland, Eräs lisätieto pikkusiepon (Muscicapa p. parva Bechst.) esiintymisestä Tapanilassa, Ferns and Flowering Plants on Erratic Blocks with special Reference to their Modes of Dispersal, Florula of Tree Stumps, För faunan nya arter av nematocersläktet Trichocera Meig, Förteckning över Finlands scatopsider, på grundvalen av O. Dudas revision av vårt material, Der Gartenschläfer, Eliomys quercinus (L.), auf derr Insel Tytärsaari im Finnischen Meerbusen, Gyrophora fuliginosa Havås aus Finnland, Kasvislöytöjä Kouvolan seudulta 1, En kort produktionsbiologisk orientering med avseende å sjö- undersökningar och sjötyper, Können höhere Pflanzen Luftstickstoff direkt assimiliren? Versuche mit Triticum sativum, Lathridius alternans Mannh., en för Finland ny skalbagge, Leonurus cardiaca-formernas utbredning i Finland, Maataloudellisista niittytutkimuksista, Muutamia Carex-salina hybriidejä, Ny fyndort på Åland för Allium ursinum L, En ny hybrid, Carex distans L. X extensa Good., funnen på Gotland, Några för finlands flora nya adventivväxter, Orientering i några biokemiska problem, samt ett bidrag till metodiken för undersökning av kvävehaltiga ämnens syntes hos högre växter, Die pH-Werte einiger Pflanzenrhizospähren, Phormidium mucicola Naumann et Huber aus Finnland, Polygonatum multiflorumXofficinale från Houtskär, Potamogeton zosterifolius Schum., ny för Åland, Societas pro Fauna et Flora Fennica 13.5.1929 - 13.5.1930, Spirogyra fluviatilis Hilse, neu für Åland, Tulimaan sademetsät, Über die Art Deronctes griseostriatus De G. und ihre Verwandten, Uusi itäinen Taraxacum-löytö Porvoon saaristossa, Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1928 (1930, http://semium.org/time/1930)

  2. Agropyrum junceum (L.) LB., neu für die Flora Finnlands, Bericht über die Tagung der fenno-baltischen Pflanzengeographen in Finnland im Juni 1938, Ett bidrag till kännedom om vegetation och flora i Terijoki socken på Karelska näset, Centraria nivalis L. (Ach.) funnen i Terijoki, Claytonia sibirica L. (Cl. alsinoides Sims.) funnen i Terijoki, Cryptogramme crispa återfunnen på Åland, Dentalia bulbifera L. i Terijoki, Einige neue undgbemerkenswerte Zygnemaceen für Finnland, Elymus arenarius f. ramosus Lüderwaldt i Finland, Eräitä leutojen syksyjen seurauksia Helsingin seudun kasvillisuudessa (varsinkin ruderaattikasvillisuudessa), En flytbladsform av Ranunculus sceleratus L. funnen i Pernå, Fynd av Mnium Drummondii Bruch & Schimp i Terijoki, Förebilderna till Elias Tillandz växtfigurer, Förslag berörande kartor, som skulle belysa den bbiologiska fältforskningens intensitet i olika delar av landet, Galium saxatile i Terijoki, Lamium galeobdolon (L.) Cr. i Finland, Luzulz pallescens (Wg) Bess. x sudetica (Wlld) DC funnen i Kuusamo, Massenvegetation von Oscillatoriaceen auf Holz in einem Gradierwerk, Några anmärkningsvärda Alchemilla-fynd, Några anmärkningsvärdare växtfynd, Rumex thyrsiflorus Fingerh. funnen i Pernå, Societas pro Fauna et Flora Fennica 15.5.1938 - 15.5.1939, Über das Vorkommen von Utricularia neglecta Lehm. in Finnland, Utricularia neglecta Lehm. i Hitis, Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1937, Zur Kenntnis der stehenden Kleingewässern auf den Schäreninseln, Zur Kenntnis einer Blütenanomalie bei Barbarea vulgaris R. Br, Överflöd av lemlar och sorkar i trakten av Kilpisjärvi, Enontekiö, år 1938 (1939, 1940, http://semium.org/time/1939, http://semium.org/time/1940)

  3. Memoranda Societatis pro fauna et flora Fennica, Två för Finland nya skalbaggar från lk, Über das Vorkommen der Bryozoe Victorella pavida S. Kent im Finnischen Meerbusen bei Tvärminne, Pinus silvestris L. f. viminalis, teratologica, Tidig kottebildning hos granen(Picea excelsa (Lam. Link.), "Mäkäräpyry" (Simulium latipes Meig.) Ii- ja Oulujoella, Botaniskt från Ab Korpo 1924, Baumförmige Hasel (corylus avellana L.), Über Rumex thyrsiflorus Fingerh. im ostfennoscandischen Florengebiet, Om några för Finlands fauna nya Blediusformer, Juncus balticus Willd., neu für Nyland, Aploderus caesus Er., en för vårt faunaområde ny skalbagge, Cecidologische Beiträge III, Torilis Anthriscus (L.) Gmel. auf Åland, Epilobium rubescens Rydb. im Schärenarcipel von Åland gefunden, Heleocharis triangularis Reinsch, en art, som bör närmare studeras, En för landet ny oscillatoriace, Några i januari 1925 blommande fanerogamer, Carex brunnescens (Pers.) Poir., neu für Åland, Juncus balticus Willd. auf Åland, Suaeda maritima (l.) Dum. auf Åland, Salix repens rosmarinifolia L. ein östlicher Einwanderer auf Åland, Geranium pratense L., neu für Åland, Thymys chamaedrys Fr., neu für Åland, Pyrola media Sw. auf Åland, Drei für Ostfennoskandien neue Käfer aus Enontekis-Lappland, Zur Kenntnis der subalpinen und alpinen Hemipterenfauna von Enontekis-Lappland, Bidrag till Finlands Mallophagfauna, Tvenne nykomlingar för Finlands Eriophyidfauna, Potamogeton polygonifolius Pourr. in Finnland, Calamagrostis arundinacea (L.) Roth. auf Åland, Neuer Fundort von Carex arenaria L. auf Åland, Neue Lokalitäten für Fritillaria Meleagris auf Åland, Polygonum Persicaria L., neu für Åland, Neue Lokalität für Lepidium campestre L. (R. Br.) auf Åland, Ajunga pyramidalis L. auf Åland, Thymus serpyllum L., ein Ostbaltischer Einwanderer auf Åland, Anmärkningsvärda hemipterfynd på Karelska näsets kustdyner, Cladopodiella statt Cladopus, Carex brunnescens (C. Laestadii Holmb.) Suomessa, Kasvilöytöjä Helsingin alueelta, Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr. (=Matricariae (Schrank) Spreng.) auf Åland, Bemerkenswerte Lokalität für Lycopodium clavatum L. auf Åland, Ruppia spiralis (L.) Dum. auf Åland, Neue Lokalitäten für Aquilegia vulgaris L. auf Åland, Litorella uniflora (L.) Aschers., neu für Åland, Calidris alpina schinzii (Brehm) skjuten i Helsingfors skärgård, Cirriphyllum Vaucheri (Schimp.) Loesk. et Fleisch. Ruskealassa, Societas pro Fauna et Flora Fennica 13.5.1924 - 13.5.1925 (1927, 9999, 1925, http://semium.org/time/1927, http://semium.org/time/1925)

  4. The Action of Extreme Temperature on Spieces of Viola and Lamium, Anmärkningsvärda växter från Ab Kimito-Hitis sommaren 1931, Ett antal tidigare inom landet ej observerade adventivväxter, Beiträge zur Kenntnis der Taraxacum-Flora des südwestfinnländischen Schärenarchipels, Beobachtungen über die Ohrenquelle (Aurelia aurita L.) in den schären SW-Finnlands, Bercht über die Tagung des Verbandes fenno-baltischer Pflanzengeographen in Lettland Anfang Juni 1931, Bidrag till kännedom om Suaeda maritima's förekomst på Åland, Cecidiologische Beiträge VII, Einige Seltenheiten der Moosflora Fennoskandias, Epilobium montanum X parviflorum, ny för Finlands flora, Flädermus flygande i solsken, Formkretsen Valeriana officinalis i Ab Kimito-Hitis, Fynd av kantareller i Petsamo, Fyndort för Stellaria crassifolia i Nyland, Förteckning över anmärkningsvärda växter från norra Nagu, Gentiana uliginosa Willd. funnen i Nyland, Gråhägern (Ardea cinerea) i Lojo sommaren 1931, Helsingin ja sen lähiseudun kasvisto. 1. Taraxacum-lijit, Joitakin uusia jäkälälajeja ja toisintoja maallemme, Jäkäläsuku Usnea Hoffm. ja sen läheiset sukulaiset, Kasvitietoja Petsamosta, Linaria repens Mill. (striata Dc.) X vulgaris Mill., ny för Fnland, Lintufaunistisia tietoja Etelä-Hämeestä, Mittelungen über die Flora und Vegetation Nordwestspaniens. I. Cistus hirsutus Lam. x salvifolius L. (C. obtusifolius Sweet) neu für Spanien, Myagrum perfoliatum L. funnen i Finland, Märkligare växtfynd från Ab Rimito 1929, Märkligare växtfynd från Ab St. Marie Hirvensalo och Kakskerta 1930, Neuropterologisches aus Finnland 5. Revision der Gattung Sials nebst Baschreibung von zwei neuen Arten, Niinimaan seudun putkilokasvisto, Ny fyndort för Viola uliginosa i Nyland, Ny lokal för Convpolvulus sepium, Ny lokal för Lemma gibba, Ornitologiska anteckningar från Al Föglö, Phleum nodosum L. på Åland, Phragmitesfrön som föda för dvärgmusen?, Polygonatum multiflorum X officinale (P. mixtum Richt.) in Ka äisälä gefunden, Redogörelse för min botaniska forsknings- och studieresa till nordvästra Spanien och Frankrike, Rubus arcticus L. på Åland, Sialis longidens n. sp. aus dem südlichen Zentral-Sibirien, Silene rupestris L., skärgårdsväxt i sydvästra Finland, Societas pro Fauna et Flora Fennica 13.5.1931 - 13.5.1932, Stor dödlighet hos sjöfågel i Föglö skärgård våren och sommaren 1931, Tillägg till Dr. Brenners meddelanden: Några anmärkningsvärda växtfynd från den öståländska skärgården sommaren 1931, Über die Kollektivart Valeriana officinalis L. in Finnland, Über eine Lamblia-Art des Lemmings, Valeriana salina Pleijel i Tvärminnetrakten, Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1930, Vorarbeiten zu einer Lebermoosflora Fenno-Scandias. I. Ein vesuch zur Aufteilung der Gattungen Lophozia Dum. und Sphenolobus Steph, Växtfynd i norra Kyrkslätt (1932, http://semium.org/time/1932)

  5. Algen aus dem westlichen Enare in Lappland Li, Anmärkningsvärda Charace'-fynd, Arctostaphylos alpina, an arctic-alpine Plant found on a Islet in southernmost Finland, Beiträge zur Paratisenfauna und geographische Verbreitung der Coregonen, Beobachtungen über Meerestriftinsekten in Tvärminne im Sommer 1936, Bidrag till kännedom om Lampetra fluviatilis lektid i Kuhmo älv, Einige Algen aus dem Meere bei der Stadt Kemi, Ostrobotnia borealis Ob, Floristiska iakttagelser i Li, Viibus-Maarestatunturiområdet Li, Fynd av insekter, uppkastade på havsstränderna vid Tvärminne Zoologiska station i augusti 1937, Ett fynd av sötvattenshirudunen Glossiphonia complanata (L.)i bräckt vatten, Kalkhaltens inverkan på torvmarkernas djursamhällen, Kasvistollisia havaintoja Pohjois-Suomesta II, keepza (Plicaria) repanda Wahlenb. aus Satakunta, Finnland, Lepidopterologiska iakttagelser inom Maaresta - Viibustunturiområdet i Lapponia inarensis Li, En massförekomst av ilanddrivna insekter i Pellinge skärgård i augusti 1937, Eine Metode zur quantitativen Untersuchung der Mikrofauna in Moos, Förna, Trift und dergl., sowie einige vorläufige Ergebnisse mit dieser Methode, Die Norrlinsche Häfigheitsskala in graphischer Darstellung, Några anteckningar under en midvinterresa till Pallastunturi 1935, Några ord om Bulbochaete-arterna i Finland, Om fölrekomsten av gräshopposarten Gomphocerus variegatus Fisch-Waldh. i N-Finland Li, Omenien yhteenkasvaumia, Parmelia scortea Ach. Porkkalassa, Peziza (Plicaria) repanda Wahlenb. aus Satakunta, Finnland, Sektoriali Sävästäholmomena, Societas pro Fauna et Flora Fennica 15.5.1937 - 15.5.1938, Tvenne växtfynd från östra Nyland, Die Vogelberingung in Finnland im Jahre 1936, Zur Verbreitung der Gattung Elaphomyces in Finnland (1938, http://semium.org/time/1938)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 80

Refine your search

Institution
More