Home My Europeana

Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości przez sądy administracyjne jako gwarancja przestrzegania praw człowieka

 • Auto-generated tags

  • What

   • Broader concept: law (corpus of rules)
   • Broader concept: judicial body
   • Broader concept: institutional structure
   • Broader concept: government (cabinet)
   • Broader concept: institutional structure
   • Broader concept: law branch
   • Broader concept: law (corpus of rules)
   • Broader concept: court
   • Broader concept: judicial body
   • Broader concept: institutional structure
   • Broader concept: public institution
   • Broader concept: government (cabinet)
   • Broader concept: institutional structure
  • When

It looks like your browser is set to language__t; Would you also like to use Europeana in language__t? yes / no
  /