Home My Europeana

Wykaz Członków i Posłów Sejmu Krajowego Królewstwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na IV-ą sesyę VII. peryodu w roku 1898/9

It looks like your browser is set to language__t; Would you also like to use Europeana in language__t? yes / no
  /