Апостол изборен (Енински апостол)
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Апостол изборен (Енински апостол)

Description

    • съдържа фрагмент от Изборен апостол с четива от синаксарната и месецословната част (фрагменти): л. 1а-5б – четива за службите от 35 неделя след Петдесетница до Неделя сиропустна; л. 6а-19б – четива за службите от Великия пост до Велика събота; л. 20а-39б – месецослов, с четива за месеците септември и октомври; включени са и съответните антифони, прокимени и алилуарии, придружени с богослужебни указания; пергамент; едноеров (Ъ), двуюсов; изолирана употреба на глаголически букви; архаичен, висящ устав, 3 мм, наклонен надясно, по 17-18 реда на страница; една ръка; тъмнокафяво мастило на основния текст, киновар на заглавията и рубриките; лентовидна плетенична заставка на л. 6а; лентовидна заставка-разделител, с растителни орнаменти на л. 38а; 18 орнаментирани геометрични инициали: на л. 1б гигант-инициал; на л. 3а инициал с орнитоморфен мотив; на л. 27б инициал с тератологичен мотив; в Народната библиотека постъпва през 1964 г., намерен през 1960 г. в църквата "Св. Петка", с. Енина

Properties

Time

  • Date:

    • Х век

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Национална библиотека Св. Св. Кирил и Методий / St. St. Cyril and Methodius National Library

References and relations