sättugn | Ekefors bruk
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

sättugn | Ekefors bruk

Description

  • Sättugn, järn med dekor i relief. Består av två sidostycken (lika), ett framstycke, botten och tak. Inskription på sidostyckena: Ålshult. Inskription på framstycket, övre hälften: Rudebeck, i nedre hälften: Ekefors Bruk 81. Häradsh. Paul Rudbeck (f. 1632,D. 1687) grundade på säteriet Ekeryds ägor Ekefors järnbruk med privilegier av år 1680. Ålshults bruk, fanns igång på 1600-talet. Inköptes och nedlades av greve Hamilton, Huseby.
  • hant
  • 354 3
  • I 7f
  • gåva
  • Malmö Museers verksamhetsarkiv/katalogkort MM [foto]
  • Ulrik: Gamla jernovne, fig. 23, sid. 11.

People

Properties

 • Size:

  • Bredd 42,5 cm
  • Bredd 70,5 cm
  • Höjd 86 cm
 • Language:

Time

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Creative Commons - Erkännande-Ickekommersiell-Inga bearbetningar

Location

Longitude: "10.0, 10.75128, and 15.0"
Latitude: "62.0, 60.37888, and 62.0"
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)

 • Place names (Places)