Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Keleti Egyház | Szántay-Szemán István / szerkesztő

1939. VI. évfolyam 59. szám

Description

  • Keleti Egyház 1939<br> VI. évfolyam 1 (51.) szám 1939. január<br> Hajdudorogi Papp Antal érsek miskolci gör. kath. apostoli kormányzó imája a Felvidék felszabadulása alkalmából 1; Szántay-Szémán István dr.: Új év- új remények 3; Kozma János: A firenzei zsinat 5; Szántay-Szémán István dr. és Kozma János: A történelmi Magyarország gör. kath. egyházai 13; Rusznák Miklós dr. : Rituskeverés ( a keletiek breváriuma 23§ Ism. Kozma János) 25 ; Krónika (z. 1.) Uniós munkánk az Apostoli Szentszék előtt 28; Irodalom: Dr. Grive: Krisztus az Egyházban ( Ism. Szántay –Szémán István dr.) Lippay Lajos dr. A titokzatok Keleten (ism K.J); 30 Figyelő: A vallási helyzet Szovjetoroszországban 30; Keleti Lexikon: Apostolos<br> VI. évfolyam 2. (52.) szám, 1939. február<br> Szántay-Szémán István dr: Az egység és a krisztusi szociális élet pápája 33; Louis Berg-Kletz Gábor: A keleti egyházak egyesülése a kath. egyházzal a századok folyamán 35; Cselényi István: A keleti himnológia arca 40; Krónika: Testvéri üdvözletünk 47; Irodalom: T.D. Szőllősy M. 51 : Makrofilozofia (Ismerteti Vucskits Jenő); Figyelő: A lengyel pravoszláv egyház új szervezete 52; Magyar Uniós Egyesület 53; Dr. Sz. Miért nincs Unió? 55; Melléklet: Szántay-Szémán István dr.: Két szertartás-egy egyház 1-16 oldala. <br> VI. évfolyam 3 (53.) szám 1939. március<br> Szántay-Szémán István dr. XI. Pius pápa 57; Ave Pastor Angelice; Marsalszky Miklós hg. Miért kell az orosz egyháznak az Unió? 61; P. Louis Berg-Kletz Gábor: A keleti egyházak egyesülése a kath. egyházzal a századok folyamán (Vége) 63; Cselényi István: A keleti himnológia arca (Vége) 70; Szántay –Szémán István Dr.: Két szertartás-egy egyház 75; Krónika: A 262.-ik pápa 86; A pápa halála; Irodalom: Dr. Papp György: A magyarság és a bizánci kereszténység kapcsolatai ( Ism. Kozma János) 90; Figyelő: K.J A görög theologia 92; Dr. Sz.: Az uniós munka a mai Franciaországban 93; Sz. Szűz Mária képei 94, K. J. Kelet zeneművészeti hatásai a római Nyugatra 94. Keleti Lexikon 96; <br> VI.évfolyam 4(54.)szám 1939 április<br> Szántay-Szémán István dr. XII Pius pápa és Kelet 97; Marsalszky Miklós dr. hg: A bíbornoki tisztség és az orthodox egyház 99; Kozma János: A görögkeletiek katekizmusa 101; Szántay-Szémán István dr.: Két szertartás-egy egyház II. 108; Krónika: XII. Pius pápa megkoronázása 114 Isten hozott! 117; Irodalom 122; Figyelő: A Magyar Uniós Egyesület; Néhány uniós adat 125; A velehrádi akadémia szervezete és működési köre 128; <br> VI. évfolyam 5. (55.) szám 1939 május<br> Kozma János: Új püspököt kapott a hajdudorogi gör. kath. egyházmegye 129, Rohály Ferenc dr: A bizánci liturgia Krisztus eszméje 132; Kletz Gábor: Mercier bíboros az unióról 139; Szántay-Szémán István dr: Két szertartás- egy egyház III 144; Krónika: A kath. nagygyűlés alatt megalakul a Magyar Uniós Szövetség 151; Irodalom 155;. Figyelő: Szántay-Szémán István dr.: Misszió és unió Mandzsúriában 158; Adattár : Az egyesült keleti egyházak Magyarországon kívül I; 159; <br> VI. évfolyam 6. (56).szám 1939. június<br> Szántay-Szémán István dr.: Van már uniós egyesületünk! 161;Hajdudorogi Papp Antal érsek: A szervezett uniós munka kezdetén 163; Szántay-Szémán István dr:: A flórenci zsinat tanulságai 166; Rohály Ferenc dr. A bizánci liturgia Krisztus –eszméje az unió szolgálatában; Angeli Ottó dr.: Mit kíván tőlünk az unió ügye? 172; Dudás Miklós dr. püspök: Hídépítés Nyugat és Kelet között 184; Kozma János: Az uniós munka mai állása és a magyarországi uniós szövetség alapszabály tervezete 188; Krónika: A hajdudorogi püspök fölszentelése 194; Bányay Jenő kitüntetése 200; A „Szent Miklós Magyarországi Uniós Szövetség” megalakulása 200; Figyelő: Lukács Géza dr. A magyar uniós egyesület megalakulásához 203; <br> VI. évfolyam 7 (57.) szám 1939 szeptember<br> Dudás Miklós dr.: A görökatholikusság szerepe a magyar történelemben és a magyar jövőben (rádióelőadás) 205; Rohály Ferenc dr. A bizánci szertartás Krisztus –eszméje II. közlemény 208; Krajnyák Gábor dr. : A magyarországi gör. kath. egyház és a szent unió I. közlemény 218; Massalskij Miklós hg. Az unió Oroszországban a flórenci zsinat után 223; Krónika: Tótin Pál: Visszaemlékezls a firenzei uniós zsinat 500-ik évfordulójára 226; Figyelő: Szántay-Szémán István: dr. Egy uniós kézikönyv margójára 230; Irodalom: A görög egyház zsolozsmakönyve 232; Vucskits Jenő: Etelka főhercegnő: A magyar tanyavilág 234; Szántay-Szémán István dr. : Iván Kologrivof: Das Wort des Lebens 235; Uniós szemle 237; A Szent Miklós Magyarországi Unió Szövetség Alapszabályai 239; <br> VI. évfolyam 8. (58.) szám 1939.október<br> Kozma János: Dolgozzunk-e tovább? 261; Krajnyák Gábor dr.: A szent unió Szent István országában II 262; Juhász János; A pápai primátus a keleti szertartásban I 268; Chrysostomos Bauer: Az unió az emberiség nagy sorskérdése 271;. Ford. Szántay – Szémán István dr.; Krónika 274; Uniós szemle 275; Irodalom 276; <br> VI. évfolyam 9. (59). szám 1939. november<br> Németh József S. J: Mivel szeretteti meg magát Aranyszájú Sz,. János liturgiája ? 277; Nyisztor Zoltán dr: Az orthodoxia a Balkánon 283; Juhász János: A pápai primátus a keleti szertartásban II 287; Rusznák Miklós dr. –Kozma János: A magánzsolozsmázás kötelezettsége 290; Grivec-Szántai: A bulgár orthodox egyház és az inió 293 ; Krónika: Septiczky 295; Irodalom: A román görögkatholikusok új kathekizmusai 297; Figyelő: SZI: A Vatikán unionizmusa;Szántay – Szémán István dr: A bulgár orthodox egyház és az unió 293; Uniós szemle: Püspökkari jóváhagyást nyertek a magyarországi uniós szövetség alapszabályai 298; <br> VI. évfolyam 10 (60). szám 1939. december<br> Szántay-Szémán István dr. Új remények: Ladomérszky Béla 301; dr.: Lehet-e fejlődés a keleti egyházban? 303; Kozma János: A görögkeletiek katekizmusa II 308; Rusznák Miklós dr. A magánzsolozsmázás kötelezősége 311; Krónika: XII. Pius pápa enciklikája 316; Irodalom: Császár József : Zsoltárkulcs; Ladomárszky Miklós dr.: Une histoire Orthodoxe du dogme de la redemption 320. <br>

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1939-01-01
 • Temporal:

  • 1939.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-ND
  • Ludvig István Könyvnyomdája
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use