Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Keleti Egyház | Szántay-Szemán István / szerkesztő

1937. IV. évfolyam 37. szám

Description

  • Keleti Egyház 1937 <br> IV.évfolyam 1-2.szám (31-32).szám 1937.január-február<br> Szántay-Szémán István dr.: Gyakorlati unionizmus 1; P. Dudás Miklós O.S.B.M: Az egri püspökség és a baziliták szerepe az ungvári unió történetében 4; Rohály Ferenc: dr. Liturgikus szövegeink értelmezése 13; Zapotoczky Igor Konstantin: Szerkönyvönkről 18; Rusznák Miklós dr.: A liturgikus rubrikák betartásának kötelme (A keletiek breváriuma ford. Kozma János) 22; Krónika: Budapesten lesz a XXXIV. nemzetközi eucharisztikus kongresszus 29;. Luttor Ferenc dr. kitüntetése 30; Irodalom 36; Figyelő: Lavitrano bíboros: Mozgalom Kelet Egyesítéséért (Ford. B.J) 43 ;Gyulai Jenő: A „Keleti napok” kötelező megtartása 44; Adattár: Adatok a pápai primátus kérdéséhez a IV. és V. században 47<br> IV. évfolyam 3-4 (33-34.) szám 1937. március-április <br> Szántay-Szémán István dr: A 34. nemzetközi eucharisztikus kongresszus és mi 49; Szántay-Szémán István dr.: Aranyszájú Sz. János az „eucharisztia doctora” 51; Petrásovszky Emmánuel: A bizanci képírás mai szemmel I 60; Henkey-Hőnig Károly dr.: A ruthén Rituale a breszti unió óta; Dr. Sz. : A lembergi uniós kongresszus és jelentősége 66; Kozma János: Az orthodox theologusok első nemzetközi kongresszusa 71; Krónika: A budapesti központ szeminárium „keleti nap”-ja 75; Figyelő: Schirilla László Arisztid dr Új célok felé ( A gör. kath. egyház hivatása a jelenben és jövőben) 81;. Szszi. Uniós hajlandóság Esztországban 84; Dr. Sz: A pápai jogi intézet Rómában 85; gyj: A német uniós mozgalom 86; <br> IV.évfolyam 5-6.(35-36.)szám 1937. május-június<br> Hajdudorogi Papp Antal c. érsek szózata a nemzetközi eucharisztikus kongresszus elé 97; Rohály Ferenc dr. : A bizánci liturgia Eucharistia szemlélete 103; P. Liki János OSBM; Az első három század görög szentatyái és az eucharisztia 119; P. Karovec Makár OSBM: Eucharisztia-kultusz és a reform utáni baziliták Lengyelországban 130; Krajnyák Gábor dr: A görögkatholikus egyház Magyarországon és a szent unió 135; Hajdúdorogi Papp Antal c. érsek 25. éves jubileuma 147; Krónika: Főszerkesztőnk a Szent Sír Rend Lovagja 148; Keleti napok Bécsben és Kalocsán 148; Figyelő: A malabár egyház történetéből (P. Henry O.C. levele a Keleti Egyházhoz) 158; Adattár 160; <br> IV. évfolyam 7.(37.)szám 1937. július (rendkívüli kiadás) <br> Szántay-Szemán István dr.: XIII. Leó pápa uniós szózata és Kelet 161; Henkey-Hőnig Károly dr.: A ruthén rituálé a bresti unió után 168; Petrásovszky Emánuel: A bizánci képírás mai szemmel II 171; Rusznák Miklós dr. A szokás, mint eljárási elv az isteni szolgálatoknál 178; Gondos István: Mit tanítanak az orosz szakadás teologusok egyházunk egyetemességéről. 181; Krónika: Z. Huszonötéves a „Christifideles” bulla 185; Figyelő: Szántay – Szémán István dr.: Az unió mozgalom és az olasz példaadás 190; <br> IV. évfolyam 8-9. (38-39.) szám 1937. szeptember-október<br> Angeli Ottó dr.: Érdemes-e az unióért dolgozni? 193; Rohály Ferenc dr.: A bizánci liturgia áldozat- szemlélete 200; Kozma János: Az Oltáriszentség és az orthodox keletiek 213; Zapotoczky Igor Konstantin: A szentségi Krisztus tisztelete a görög egyházban és annak szertartási könyveiben 223; P. Henry Josef- Kozma János: A malabár egyház és az Oltári szentség 231; Krónika: Papp Antal érsek Sz. István király tiszteletéért 235; <br> IV. évfolyam 10-11. (40-41.)szám 1937. november-december<br> Petrásovszky Emmánuel: Az eucharisztia Kelet művészetében 241; Tyskevics-Szántay-Szémán István dr.: Az eucharisztia az Egyház egységének és egyetemességének biztosítéka 258; Rusznák Miklós dr.-Kozma János: Az Oltáriszentség kultusza a keletieknél 262; Krónika: A „Modus vivendi” életbeléptetése 275; Figyelő: Kozma-Pödör László: Az unió kérdése, ahogy Nyugat katholikusai látják 280; <br>

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1937-01-01
 • Temporal:

  • 1937.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-ND
  • Ludvig István Könyvnyomdája
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use