Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Keleti Egyház | Szántay-Szemán István / szerkesztő

1935. II. évfolyam 1. (11.) szám

Description

  • Keleti Egyház 1935 <br> II.évfolyam 1. (11.)szám, 1935 január <br> Szántay-Szémán István dr. :Mindnyájunknak vállalnunk kell az uniós munkát 1; Kozma János : Az átlényegülés időpontja a szentmisében I 5; Szemerszky János: A gör. kath egyház bőjtjei VI 11;-VII. H.V. Volhynia 15; Krónika 23; Figyelő; A görögkeletiekről 26; kj. Az amerikai görögkatholikus egyház válsága 27; Irodalom 29; Budapesti Növendékpapok: Az ezerkilencszáz éves szentmise (Ism. Rohály Ferenc dr.) 30; Keleti Lexikon ; Kabasilas Miklós, Torozók vagy dusnikok, Zadonszkij Tichon 32; <br> II.évfolyam 2. (12).sz. 1935. február<br> Szántay-Szémán István dr. Vágyódás az egység után 33; Sincero Lajos bíboros: Latin és keleti egyházjogi kapcsolatok (Fordította ld: Petrásovszky Leó 36; Zapotoczky Igor Konstantin: A görög egyház liturgikus énekeinek szerzői 43; Szemerszky János: A görögkatholikus egyház böjtjei VIII-IX. 48; Krónika Mihályfi Ákos dr 52; Figyelő: Rr. Biró Bertalan: Eugenika és papi nőtlenség 59; Irodalom: Szalai Jeromos: A katholikus gondolat az újkori Franciaországban; (Ism. Vucskits Jenő)60; Keleti Lexikon: Orosz-ukrán vallási kérdés; Adattár: Kálmán király rendeleteiből.<br> II.évfolyam 3 (13.)sz. 1935. március<br> Szántay-Szémán István dr.: Harc az unióért ( Kárpátalja küzdelme a schizma ellen) 65; Zapotoczky Igor Konstantin: A kőrösi egyházmegye 73; Kozma János: Az átlényegülés időpontja a szent liturgiában II 78; Krónika 82; Irodalom; Dr. Tóth Kálmán: Az evangéliumok látszólagos ellentmondásai; (Ism. Rohály Ferenc dr.) 88; Figyelő: Lengyel Ferenc: Az ukrán nemzet és az unió 89; A magyar görögkatholicizmus a statisztika megvilágításában 90; A Szentföld helyzete 92; Keleti Lexikon 94; Háromágú orthodox kereszt; Adattár; Kálmán király rendeleteiből Az 1111.évi esztergomi zsinat határozataiból 95;<br>

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1935-01-01
 • Temporal:

  • 1935.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-ND
  • Ludvig István Könyvnyomdája
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use