Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1938. XXXVII. évfolyam 27. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap, 1938. XXXVIII. évfolyam <br> 1938, január 13. 1. szám<br> Az 1925. IV tc. 39§ 4. pontja alá tartozó 20 kat holdat meg nem haladó erdőkben gyakorolható fahasználatok 1; Hirdetmények 2; Körözések 3; Szabályrendelet Zemplénvármegye közjóléti alapjáról (külön melléklet) ; <br> 1938. január 29. 2. szám<br> Állatbiztosítás 4; Vízvezeték, közcsatorna és gázvezeték építésénél előzetes vizsgálatok tartása 5; Deseptyl tabletta elnevezésű gyógykészítmény 10 tablettás csomagolásának a közgyógyszerellátás terhére rendelése 11; Hirdetmények 11; Körözések 12;Kimutatások 12; <br> 1938. február 28. 3. szám<br> Az 1938. március hó 23-28 napjain rendezendő országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásár rendezése 18; Hirdetmények 19; Körözések 20; <br> 1938. máárcius 14. 4. szám<br> Az 1938. évi országos mezőgazdasági kiállítás és tenyészállatvásár 21; Dr. Fazekas Endre „tagosítási és egyéb birtokrendezési ismeretek kézikönyve c. munkájának megrendelésre ajánlása 20; Hirdetménye 22; Körözések 23; Kimutatás 24; <br> 1938. március 23. 5. szám, <br> Meghívás 25; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 29; Hirdetmények 34; Kimutatás 34; <br> 1938. április 6. 6. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 35; Szabályrendelet a kiépítet közutakra felhajtó járművek sártól való megtisztításáról 40; Pótszabályrendelet a bérkocsi iparról 41; Függelék 42; Az 1938/39. évi bábaképző tanfolyamra szóló felvételi hirdetmény 43; Deseptyl injekció 44; Solu Salvarsan elnevezésű gyógykészítmény 45; Zape zabpehely elnevezésű tápszerkészítmény 45; Hirdetménye k 45; Kimutatás 47; Körözések 48; Külön Meléklet; <br> 1938. árpilis 20. 7. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 49; Személyi hírek 56; <br> 1938. április 28. 8. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 57; <br> 1938. május 10. 9. szám<br> Nem állami elemi iskolák fűtésének és takarításának ellátása 65; Hirdetmények 75; Körözések 72; <br> 1938. május 23. 10. szám<br> Jegyzői üdülő-ház felállítási költségeinek biztosítása 77; Hirdetmények 78; Kimutatás 82; körözések 82; <br> 1938. junius 9. 11. szám<br> Hirdetmények 83; Kimutatás 85; Körözések 86; <br> 1938. junius 14. 12. szám<br> Meghívás 87; Hirdetmények 89; Körözések 90; <br> 1938. junius 27. 13. szám<br> Közszolgálati alkalmazottak tüzharcos mivoltának a törzskönyvi lapon feltüntetése 91; Sátoraljaujhely megyei város területére a legkisebb napszámbérek megállapítása 91; Hirdetmények 93; Kimutatés 95; Körözések 95; <br> 1938. julius 4. 14. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 97; Az állami erdei facsemeték és suhángok kiszolgáltatásáról és forgalomba hozataláról szóló hirdetmény közzététel 100; Hirdetmények 100; Kimutatás 102; <br> 1938. julius 16. 15. szám<br> Szabályrendelet a törvényhatósági közuti alap terhére fenntartott személyszállító gépkocsi használatáról 103; Közlemény 116; Hirdetmények 117; Körözések 118<br> 1938. julius 23. 16. szám<br> Szabályrendelet a Tokaji Iskolaegészségügyi Központ És Üdülőotthon (IKÜ) rendtartásáról 119; közlemények 136;értesítés 137; Hirdetménye k138; körözések 141; <br> 1938. augusztus 13. 17. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 143; Vitarsan elnevezésű arsenobensol gyógykészítményről 145; Gárdonyi róm. kath. templomépító bizottság adománygyűjtési engedélye 146; Sanamid elnevézsű gyógykészítményről 146; Arsoletta tabletta 146; Hirdetmények 147; Körözések 150; Függelék a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról szóló Szabályrendelethez külön melléklet <br> 1938. augusztus 25. 18. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 151; Hirdetmények 153; körözések 154; <br> 1938. augusztus 30. 19. szám<br> Hirdetmények 155; Kimutatás 157; Körözések 157; <br> 1938. szeptember 7. 20. szám<br> Meghívás 159; Eljárás gyermekeknek a vármegye tokaji iskolaegészségügyi központ és üdülőotthonba való beutasánál 161; Hirdetmények 163; Körözések 168; <br> 1938. szeptember 18. 21. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 169; Hirdetmények 178; <br> 1938. szeptember 28. 22. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 181; Hirdetmények 190; Körözések 195; <br> 1938. október 5. 23. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 197; Zemplén vármegyének a házalókereskedés eltiltásáról szóló szabályrendelet 199; Hirdetmények 206; <br> 1938. október 10. 24. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 209; Insulinnak a közgyógyszerellátás terhére történő rendelése 217; Hirdetmények 217; Kimutatás 219; Körözések 221; <br> 1938. október 19. 25. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 221; Hirdetmények 222; Kimutatás 226; Körözések 226; <br> 1938. október 28. 26. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 229; Hirdetménye k232; Körözések 235; Pótszabályrendelet a bérkocsi iparról (külön melléklet) <br> 1938. november 7. 27. szám<br> Meghívás 237; értesítés 237; A vármegyei közös erdészeti segédszolgálati szervezet 1939. évi költségelőirányzata és erdőőrzési járulékok megállapítása 238; Hirdetmények 239; Körözések 244; <br> 1938. november 23. 28. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 245; Hirdetmények 248; Körözések 249; Szabályrendelet a törvényhatósági közuti alap terhére fenntartott személyszállító gépkocsi használatáról (külön melléklet) <br> 1938. december 18. 29. szám<br> Meghívás 251; A községi irnokok és díjnokok katonai besorozása alkalmával illetményeik megállapítása 254; Körrendelet 255; Személyi hírek 256; Hirdetmények 256; Körözések 257; 1938. december 31. 30. szám<br> Személyi hírek 260; Hirdetmények 260; Kimutatás 260; Körözések 261; <br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1938-01-01
 • Temporal:

  • 1938.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use