Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1936. XXXV. évfolyam 18. szám

Description

  • 1936. január 15. 1. szám<br> Hirdetmények 2; Körözések 3; Kimutatások 3; <br> 1936. február 1. 2. szám<br> Uj vasúti arcképes igazolványok kiállítása 1936. évre 6; Hirdetmények 7; Kimutatás 8; Körözések 8; Külön melléklet: Szabályrendelet a községi közmunka összeírása, megváltása, a váltságösszeg behajtása és felhasználása iránt<br> 1936. február 15. 3. szám<br> Uj utcanevek és uj házszámok telekkönyvi feltüntetése 9; A 20 60/1936. F.M: számu rendelet a növényvédelmi körzetek ujabb beosztására vonatkozólag 9; Hirdetmények 10; Körözések 15; <br> 1936. február 29. 4. szám<br> Tájékoztató a Falu Magyar Gazda és Földmíves Szövetség 1936. évi bel és külfölddi gazdaifjusági csereakciójáról 17; Személyi hírek 18; Hirdetménye k19; Külön melléklet :Függelék a Zemplén vármegye területén letelepedett állatorvosok magángyakorlatának szóló szabályrendelethez<br> 1936. március 12. 5. szám<br> Meghívás 21; Az 1936/37- tanévre tanköteles korba lépő gyermekek adatainak összegyűjtése 23; Hirdetmények 24; Körözések 26<br> 1936. március 24 6. szám<br> -Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 27; <br> 1936. április 15. 7.szám<br> Az 1936-37. évi bábatanfolyamok 41; Kötelező cserebogárirtás eredményes végrehajtása és a pajorkárok megelőzése 43; Az „Eulynsinol inj.” elnevezésű gyógyszerkészítménynek a „Közgyógyszerellátás” terhére való rendelése 43; Hirdetmények 43; Körözések 49; <br> 1936. április 28. 8. szám<br> Engedélyokirat 51; Hirdetmények 52; Körözések 53; Külön melléklet: Zemplénvármegyei törvényhatóság a kiadható házalási engedélyek számának megállapításáról; Új szőlők telepítési ügye 35; Hirdetmények 36; <br> 1936. május 18. 9. szám<br> Zemplén vármegye közuti alapjának 1935. évi zárszámadása 55; Hirdetmények 56; Körözések 60; <br> 1936. junius 13. 11. szám<br> Hirdetmények 61; Körözések 71; <br> 1936. junius 20. 12. szám<br> Meghívás73; Az állami erdei facsemeték és suhángok kiszolgáltatásáról szóló hirdetmény 75; Hirdetmények 75; Körözések 76; <br> 1936. julius 6. 13. szám<br> -Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 79; <br> 1936. julius 15. 14. szám<br> -Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 87; A „Novurit Injection” elnevezésű gyógyszerkészítményeknek a „Közgyógyszerellátás” terhére való rendelése 96; Pentabi I. J. Bizol J. ,Bismosalvan I. J. elnevezésű gyógykészítmények 96; Medobis injectio; 97; A m. kir. Belügyminiszter Urnak 777/1936. B. M. számu rendelete a m. kir. tiszti főorvosok és a m. kir. tiszti orvosok müködési területének, valamint székhelyének megállapításáról 97; Hirdetmények 98; Kimutatás 103; Körözések 103; <br> 1936. julius 30. 15. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 105; Balatoni fürdőhelyek forgalmának emelése érdekében a tisztviselői szabadságok meghosszabbítása 106; Hirdetmények 107; Körözések 110; <br> 1936. augusztus 14. 16. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 113; Személyi hírek; Hirdetmények 115; Körözések 118; <br> 1936. augusztus 31; 17. szám<br> Személyi hírek 121; Hirdetmények 122; Kimutatás 125; Körözések 125; <br> 1936. szeptember 14. 18. szám<br> Hirdetmények 127; <br> 1936. szeptember 21 19. szám<br> Meghívás 129; Hirdetmény az 1936. évben Budapesten megtartandó Községi Orvosi tanfolyam és ezt követő vizsgák tárgyában 131; Hirdetmények 131; Körözések 136; <br> 1936. október 7. 20. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 137; Hirdetmények 145; Közlemény 147; Körözések 148; <br> 1936. október 24. 21. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 149; Függelék Zemplén vármegye ebtartási rendeletéhez 162; Hirdetménye k162; Körözések 165; <br> 1936. október 31. 22. szám<br> Személyi hírek 166; Hirdetmények 166; Körözések 181; <br> 1936. november 9. 23. szám<br> A vármegyei közös erdészeti segédszolgálati szervezet 1937. évi költségelőirányzata és erdőőrzési járulékok megállapítása 183; Az 1936. évre vonatkozó jelentő lapokról és ingóságokról szóló kimutatások beterjesztése 185; Hirdemények 186; Kimutatás 188; Körözések 188; <br> 1936. november 19. 24. szám<br> Hirdetmények 191; Személyi Hírek 191; <br> 1936. november 28. 25. szám<br> Meghívás 193; Hirdetmény Megjelent a polgári légvédelmi utasítás 195; Hirdetmények 196; Melléklet: Zemplén vármegyei közös erdészeti segédszolgálati szervezet nyugilletményeinek 1936. évi költségelőirányzata ; Hirdetmények 198; Kimutatás 200; <br> 1936. december 16. 26. szám<br> - Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 201; <br> 1936. december 17. 27. szám<br> - Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 208; Személyi hírek 213; Hirdetmények 213; <br> 1936. december 31. 28. szám<br> - Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 217; Függelék a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról szóló 217; Személyi hírek 223; Hirdetmények 223; Körözések 226<br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1936-01-01
 • Temporal:

  • 1936.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use