Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 153 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 153 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1935. XXXIV. évfolyam 16. szám

Description

  • 1935. január 14. 2. szám <br> Véghatározat 3; Személyi hírek 13; Hirdetmények 13; Körözések 14<br> 1935. január 30. 3. szám <br> Szabályrendelet a Zemplén vármegyei egészségvédelmi szolgálat ellátásáról 17; Az 1935/36. tanévre tanköteles korba lépő gyermekek adatainak összegyűjtése 20; Vasuti arcképes igazolványok érvényesítése 1935. évre 21; Girincs község kompvámszedési jogának ujbol való engedélyezése 21; Személyi hírek 22; Hirdetmények 23; <br> 1935. február 14. 4. szám <br> A Polysan Complex Immunvaccina és a Solubismouth gyógyszerkészítményenek a Közgyógyszerellátás terhére való rendelése 31; A negyedik magyar Gyógyszerkönyv életbeléptetétésével kapcsolatban egyes gyógyszereknek további forgalomba tartása 32; A gyógyszerészi gyakorlat 32; A gyógyszertárak árusitási körének szabályozáa 32; Hirdetmények 33; Körözések 34; <br> 1935. február 22. 5. szám <br> Hirdetmények 35; Kimutatás 36; <br> 1935. március 2. 6. szám <br> Mezőgazdasági kiállítás 37; Az elmebetegeknek a gyógyintézetekbe való beszállításánál előforduló kiméletlenségek megszüntetése 37; Hirdetmények 38; Körözések 42; <br> 1935. március 12. 7. szám <br> Személyi hírek 45; Hirdetmények 46; <br> 1935. március 18. 8. szám <br> Meghívás 49;Hirdetmények 52; Körözések 56; <br> 1935. április 3. 9. szám <br> Jégverem létesítésének és jéggel való megtöltésének kötelező elrendelése 57; Az 1935-36. évi bábaképző tanfolyamok 58; Körözések 62; <br> 1935. április 13. 10. szám <br> A községi elöljáróság által láttamozott gazdasági cseléd bérlevelek nyilvántartása 64; Hirdetmények 65; <br> 1935. április 25 11. szám <br> Hirdetmények 75; A kötelező cserebogárirtás eredményes elrendelése és a pajorkárok megelőzése 76; Törvényhatósági tisztviselők vámmentességeinek igazolása 76; Hirdetmények 77; Körözések 81; <br> 1935. május 13. 12. szám <br> Hirdetmények 84; körözések 85; <br> 1935, május 29. 13. szám <br> A gyógyszerészi jóléti intézményről szóló 1935. III. t.c életbeléptetésével kapcsolatos rendelet végrehajtása 87; Hirdetmények 88; közlemény 90; Körözések 91; <br> 1935. junius 15. 14. szám <br> Meghívás 95; Hirdetmények 97; Kimutatások 98; <br> 1935. junius 25. 15. szám <br> Bálint Bertalan vármegyei árvaszéki ülnök előléptetési a VII. fizetési osztályba 101; Zemplén vármegye közuti alapjának 1934. évi zárszámadása 102; A Zemplénvármegyei sátoraljaujhelyi Erzsébet közkórház konyha és mosókonyha üzemének átépítése 103; Dr. Soltész László orvos, tokaji lakos szakorvosi cim használata 104; Közigazgatási Évkönyv és Előjegyzési Szaknaptár 1936. évre 105; Körözések 106; <br> 1935. julius 13. 16. szám <br> A hazai nyaralás felkarolása 114; Hirdetmények 114; Körözések 118; <br> 1935. julius 23. 17. szám <br> Hirdetmények 119; Körözések 122; <br> 1935. augusztus 6. 18. szám <br> Meghívás 123; Hirdetmények 124; kimutatás 125; Körözések 126; <br> 1935. augusztus 26. 19. szám <br> Határozat 127; A jég üzletszerű termelésének, gyűjtésének, forgalombahozatalának és használatának szabályozása 132; A hazai gyártásu Neoalvarsan elnevezésű arsenobenzol a Közgyógyszerálláttás terhére való rendelése tárgyában 133; Élővad befogás szabályozása 134; Hirdetmény 135; Körözések 137; <br> 1935. szeptember 4. 20. szám <br> Meghívás 139; Dr. Szabó Ferenc orvos, sárospataki lakos szakorvosi cím használata 139; Hirdetmények 140; Körözések 141; <br> 1935. szeptember 12. 21. szám <br> Meghívás 143; Hirdetmények 144; Körözések 145; <br> 1935. szeptember 20. 22. szám <br> Meghívás 148; hirdetmények 148; Körözések 149; <br> 1935. szeptember 23. 23. szám <br> Meghívás 151; Körrendelet 154; <br> 1935. október 7. 24. szám <br> Melléklet: Zemplénvármegyei közös erdőőrzési költségek kivetési lajstroma 1935. évre ; Személyi hírek 168; <br> 1935. október 16. 25. szám <br> A vármegyei közös erdészeti segédszolgálati szervezet 1936. évi költségelőirányzata és erdőőrzési járulékok megállapítása 170; A mesterséges karlsbadi só elnevezésű készítményű forgalomba hozatalának, árusításának és magának az elnevezés használataának az eltiltása 176; Hirdetmények 177; Körözések 180; <br> 1935. október 29. 26. szám <br> Dr. Balassa Kálmán orvos, sátoraljaujhelyi lakos szakorvosi cim használata 183; Közlemény 184; Körrendelet 187; Hirdetmények 188; Körözések 189; <br> 1935. november 16, 27. szám <br> Hirdetmények 197; Kivonat 198; Hirdetmények 198; Körözések 200; <br> 1935. december 10. 28. szám <br> Meghívás 201; Az állami ellátás alatt álló erdőterületek kezeléséért az 1936. évben fizetendő járulékok megállapítása 202; Az 1935. évre vonatkozó jelentő lapok és ingóságokról szóló kimutatások beterjesztése 204; Körrendelet Subismin elnevezésű gyógykészítményről 206; A m. kir. dohányjövedék részére az 1935-ik évben termelt dohányok beváltási áráról szóló hirdetmény közzététele 206; Bába Károly fővadászmesternek a bodrogközi járás területére vadászati tudosítói tisztséggel való megbizatása 205; Hirdetmények 207; <br> 1935. december 29. 29. szám <br> Függelék 212; Hirdetmények 218; Kimutatások 223; Körözések 224<

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • http://semium.org/time/19xx_2_third
 • Creation date:

  • 1935-01-01
 • Period:

  • 20-th
 • Temporal:

  • 1935
  • http://semium.org/time/19xx
  • http://semium.org/time/1935

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use
Entities