Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 136 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 136 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1931. XXX. évfolyam

Description

  • 1931. január 15. 1. szám A gyermekágyi láz kötelező bejelentése 1; Miskolc városában a személy és teherautomobilok stb. után szedhető díjak 2; Aktafűző gépek beszerzése 3; Hirdetmények 4; Körözések 6; 1931. január 22. 2. szám Az 1931. évi vármegyei hozzájárulás kivetése 9; Körözések 11; Különmelléklet: Az ebadó évi összege ;Szabályrendelet az egymással határos birtokok közös határvonalai mentén az 1923. évi XIX: tc. értelmében létesítendő gazdasági fásítások végrehajtásáról ; Melléklet: Adóalapok 1931. február 5. 3. szám A szövődményes influenza megbetegedések pontos bejelentése és az influenza elleni védekezése 19; A m. kir. népjóléti és munkaügyi miniszter 35700/1931. NMM. számu körrendelete 19; Gyümölcstermelés fejlesztése és a gyümölcsfák gondozása 20; Körözések 21; Ismeretlen helyen lévő gépkocsik körözése 24; Pótszabályrendelet a bérkocsiiparról 1931. február 12. 4. szám Hirdetmények 27; Körözések 28; 1931. február 19. 5. szám A vármegyei háztartási alap szükségleteinek ideiglenes fedezése 31; Méhészeti adatok gyűjtése 32; Kvarclámpák hazai előállítás 32; Hirdetmények 33; 1931. március 7. 6. szám Hirdetmények; Szabályrendelet a vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról ; Részletesen minden társadalmi csoportra és halálozásra is kiterjesztve ld. alfejezetek , paragrafusok; A szabályrendelet 66. és 67§§-ai a 44.488./1930. számu belügyminiszteri körrendelet értelmében módosulnak 49; 1931. március 12. 7. szám Az 1931. vármegyei hozzájárulás ujból való megállapítása 45; Tölgyfaeladási hirdetmény 47; Hirdetmények 47; Körözések 48; Körözések 41; 1931. március 19. 8. szám Meghívás 50; Au 1914-1918. évi világháborúban hősi halált halt egyének haláleseteinek anyakönyvvezetése tárgyában kiadott 610 1931 ME: sz. rendelet végrehajtása 52; Hirdetmények 53; Körözések 55; 1931. április 2. 9. szám A burgonyarák és kolorádóbogár, valamint a burgonyatermelést veszélyeztető egyéb betegségek behurcolásának megakadályozása 58; Hirdetmények Körözések 62; Különmelléklet 1931. április 9. 10. szám A vármegye háztartási alapjának 1930. évi zárszámadása 65; A törvényhatósági közgyűlés és kisgyűlés ügyrendjéről megalkotott vármegyei szabályrendelet kiegészítése 70; A vármegyeház hátsó épülettömbjének felülvizsgálása 71; Gyümölcstermelés fejlesztése és a gyümölcsfák gondozása 72; Az önkormányzati testületeke hivatalos helyiségeinek fűtéséhez szükséges tűzifa beszerzése 73; Kimutatás a ragadós állatbetegségek állásáról Zemplén vármegye területén 1931 április 1. én 74; Körözések 74; 1931. április 17. 11. szám A vármegyei árvaszék 1930. évi számadási mérlege 77;Vitéz Lehóczky Lajos tokaji járási szolgabírónak a VIII. fizetési osztályba való előléptetése 79; Kerületi tűzoltó-szaktanfolyamok rendezése 80; Hirdetmények 81; Körözések 83; 1931. április 30. 12. szám Szabályrendelet a jegyzői magánmunkálatok díjainak pengő értékben való megállapításáról 85; Szabályrendelet folytatás 86; Egyéb részletekért ld. Függelék 95; Magyarország területén élőnövények kereskedésével s azok külföldre szállításával foglalkozó szabad forgalomra jogosított kertészetek kimutatása 98; Hirdetmények 101; Körözések 104; 1931. május 7. 13. szám A tokaji és szerencsi járás kéményseprői kerületekbe való beosztásának módosítása 105; Hirdetmények 107; Kimutatás 109; Körözések 109; 1931. május 15. 14. szám Meghívó 113; Hirdetmények 114; Körözések 115; 1931. május 20. 15. szám Meghívás117; 1921. évi XXX.tc. végrehajtásánál szükséges nyomtatványok beszerzése 118; Debrecen szab. kir. város hivatásos tüzoltó főparancsnoksága által rendezendő tüzoltó- tanfolyam meghirdetése 119; Felhívás tűzoltói tanfolyam látogatására 120; Hirdetmények 121; Körözések 122; 1931. junius 3. 16. szám A Vakokat Gyámolító Borsod-Miskolci Egyesület kérelme 123; Hirdetmények 124; 1931. junius 9. 17. szám Meghívás131; A trachomás mezei munkások ellenőrzése 133; Hirdetmények 133; 1931. junius 16. 18. szám A zemplénvármegyei Erzsébet közkórház keretében szegénysorsu iskolás gyermekek részére ingyenes bejáró betegrendelő létesítése135; A vármegyeház Fő utcai frontjának átalakítási munkálata 137; Hutter Kálmán vármegyei irodaigazgató második személyi pótléka 139; Hirdetmények 140; Körözések 141; 1931. julius 2. 19. szám Az ebek veszettség elleni védőojtásáról szóló szabályrendelettervezet 147; A törvényhatóság 250.000 pengős függő kölcsöne 149; A Zemplén vármegyei Gazdasági Egyesületnek anyagi támogatása 151; Hirdetmények 153; Körözések 155; 1931. julius 9. 20. szám Vitézi telkek vásárlása 159; A Hősök temetőjének kerítéssel való ellátásához anyagi hozzájárulás 160; Hirdetmények 161; Körözések 164; 1931, julius 23. 21. szám A bodrogkereszturi honvédemlék karbantartása 167; A balsai közuti és vasúti Tiszahídon való közlekedés lebonyolítására vonatkozó szabályrendelet 168; Az igazolatlan iskolamulasztásokról szerkesztett kimutatások kézbesítése 173; A gazdasági szakoktatási intézmények és közegek 1931/32. évi kiszállással 174; Kimutatás 175; Körözések 176; 1931. augusztus 7. 22. szám A hazai szének átlagos fűtőértékének kimutatása 179; Hirdetmények 179; Körözések 181; 1931. augusztus 13. 23. szám Hirdetmények 187; 1931. augusztus 25. 24. szám Zemplén vármegye közuti alapjának 1930. évi zárszámadása 189; Községi iskolai alapvagyonok jövedelmének felhasználása 190; Hirdetmények 191; Körözések 193; 1931. szeptember 5. 25. szám Meghívás 199; A Heine-Medin gyermekbénulás ellen való védekezés 202; Külföldi könyveknek hazai könyvkereskedők utján való beszerzése 203; Körözések 205; 1931. szeptember 17. 26. szám A magasfrekvenciáju villamos áramfejlesztő (besugárzó) készülékek használatának és forgalombahozásának a közegészségügy védelme céljából szabályozása 207; Kikötések a magasépítési munkálatok kiírásánál 208; Hirdetmények 210; Kimutatások 213; Körözések 213; 1931. szeptember 24. 27. szám A vármegye gyámpénztári kölcsöne 215;Az önkormányzati testületek hivatali helységei fűtésének szabályozása 219; Személyi hírek 219; Hirdetmények 220; Kimutatás 223; Körözések 223; 1931. október 1. 28. szám Zemplén vármegye 1932. évi költségvetése 225;A tarcali tanítói gyümölcsészeti tanfolyam költségeihez való hozzájárulás 233; Rögtönítélő bíráskodás életbeléptetésének kihirdetése 234; Körözések 236; 1931. október 8. 29. szám Hirdetmények 237; Kimutatás 239; Körözések 239; 1931. október 16. 30. szám Kerületi tűzoltótanfolyamok rendezése 243; Hirdetmények 245; Kimutatás 247; Körözések 247; Külön Mellékletek 1931. október 29. 31. szám Typhus bacillus gazdák felkutatása 251; A bőrfestés nincs képesítéshez kötve 252; A burgonyabetegség behurcolásának és elterjedésének a megakadályozása 253; Kimutatás – vásári engedély 255; Körözések 256 1931. november 5. 32. szám Vasúti arcképes igazolványok érvényesítése az 1932. évre 257; Hirdetmények 258; Körözések 259; 1931. november 12. 33. szám A vármegyek közös erdőőrzési szervezet 1932. évi költségelőirányzata és az erdőőrzési költségjárulékok megállapítása 263; Az autonom testületek helyiségeinek fűtésére vonatkozó rendelet 264; Hirdetmények 268; Kimutatás-Körözések 269; 1931. november 16. 34. szám Az állami ellátás alatt álló erdők kopár és vízmosásos területek kezeléséért az 1932. évben fizetendő járulékok megállapítása 275; Körrendelet 277; Hirdetmények 278; Kimutatás 279; Körözések 280; 1931. november 26. 35. szám Hazai gyártmányu insulin készítmények beszerzése 283; Az önkormányzati testületek által facsemetéknek faiskolából beszerzése 284; Körözések 285; 1931. december 9. 36. szám Meghívás 289; Kimutatás 292; Körözések 293; 1931. december 17. 37. szám Illatszerkereskedők és háztartási cikkereskedő egyes egészségügyi cikkeket iparigazolvány nélkül árusíthatnak 297; Hirdetmények 298; Kimutatás 300; Körözések 300; 1931. december 29. 38. szám A vármegye 1932. évi közuti költségelőirányzat a 303; Szegénysorsu iskolás gyermekek ingyenes betegrendelése 313; A betegrendelés szabályzata a Zemplén vármegye sátoraljaujhelyi „Erzsébet” közkorházban 314; Magyarország területén az 1931. évben a kincstár számára termelt és beszállított dohányok beváltási árainak leszállítása 316; Hirdetmények 317; Kimutatások 318; Körözések 321

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1931-01-01
  • http://semium.org/time/19xx_1_half
 • Period:

  • 20-th
 • Temporal:

  • 1931
  • http://semium.org/time/19xx
  • http://semium.org/time/1931

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use
Entities
 • Time spans and dates (TimeSpan)