Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

?
The download has started. Retry
 • × pixels
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format
 • File size
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Adalékok Zemplén Vármegye Történetéhez | Dongó Gyárfás Géza / szerkesztő

VI. kötet 7. évfolyam 8.szám

Description

  • Bihary Emil: Népszokások 90.; <br> Bodrog János: Bethlen Gábor fejedelem emlékezete 27.; <br> Doby Antal: Homonnay Drugeth Imre gróf végrendelete 1540-ből 116, 145 (pótvégrendelete 148.), Drugeth Bálint fővezérré kinevezése 149., A futaki Hadik-család nemzedékrendi táblázatai I-III., Hajdu hadak járása 1607-ben 307.; <br> Dongó Gy. Géza: T. Olvasóinkhoz 1., Zemplénvármegye történeti földrajza 3, 35, 67, 102, 132, 164, 200, 259, 289, 321., Történeti jegyzetek Zemplénvármegyéről 8, 39, 70, 107, 134, 170, 204, 266, 295, 328., Bocskay-irományok (I-XI.) 18, 48, 81, 120, 150, 181, 212, 279, 308, 339., Báthory Zsófia levelei 19, 56., Görögök összeirása 1736-ban 21., Az 1857. évi népszámlálások főbb adatai 22., Nagy Iván családtörténeti havi folyóirat 23., Könyvismertetés 86, 184, 218, 312, 345., Az 1831-iki parasztlázadás történetéhez 27, 57, 88, 124, 154, 186, 219, 280., Ős edénylelet Agárd határában 33., Rákóczy János elfogatása 49., Árszabások a XV. és XVI. században S.-Patakon (I-VIII.) 54., Az első zsandártisztek Zemplénben 59., Őrlőkő-lelet a Retel-pataka mellett 65., Adatok B.-Keresztúr helyrajzához 83., Rákóczy-adománylevelek 84, 122, 151, 180, 214, 311, 343., Sváb telepesek a zempléni Krajnyán 87., Krajnyai totók forrongása 1850-ben 126., A nagy-előhomoki legújabb lelet 101., Adatok Alsó-Golop helyrajzához 152., Történeti apróságok 157, 188., Molnár István főisp. kitüntetése 193., Bacsányi Jánost köröztető levél 216., Hadik Béla gróf főispán beiktatása 226., A Hadik-család grófi ága 250., A ref. egyházlátogatási jegyzőkönyvekből 309., A restaurátió(Fáy Andrásnak eddig ösmeretlen szatirikus költeménye) 346., Az Adalékok VII. évfolyamának tartalom- és tárgymutatója, A szerkesztő postája 29, 60, 96, 127, 159, 222, 254, 287, 351.; <br> Dókus Gyula: Árpádkori sírleletek 2.; <br> Dragóner Béla: A Bakócs-kódexből 80, 119.; <br> Eötvös Lajos: Egy adat az 1825. évi inség történetéhez 337.; <br> Fedák Endre: A szécskeresztúri gk. parókhia alapítólevele 217.; <br> Fodor Jenő: Hitformák Sárospatakon a múlt század első felében 183.; <br> Friedlieber Ignác dr.: Nyílt levél a szerkesztőhöz 257.; <br> Hubay Kálmán: Babocsay Izsák naplója 10, 41, 73, 110, 138, 207, 253, 274, 299, 335., Apothecariusok ellen királyi rendelés 123, 172.; <br> Jósa András dr.: Bereg-, Zemplén- és Szabolcsvármegyék jelentősége a honfoglalásban 129, 161.; <br> Karsa Ferenc: Szirmay András naplója 12, 43, 75, 11, 139, 173, 208, 276, 301, 335, A Rákóczi-levelek jegyzőkönyvéből 341.; <br> Kerekes György: Olcsváry Dániel gyámi számadása 303, Egy adat az 1825. évi nagy szárazság történetéhez 338.; <br> Kun Zoltán dr.: Az edőbényei őskori növénylenyomatokról 197.; <br> Lojda József: Adatok Páczin és a páczini kastély történetéhez 16, 46, 77., Ujjabb adatok ’Sennyei Pongrác’ br. élettörténetéhez 115, 143, 177, 272, 297, 330.; <br> Marikovszky Pál: Rege az Izra-tóról 94.; <br> Matolai Etele: Zemplénvármegye politikai és helyrajzi ösmertetése 5, 36, 69, 104, 132, 166, 202, 263, 293, 324.; <br> Meczner Gyula: Ünnepi alkalmi beszédek 195, 247.; Péter Mihály: A Lónyay grófok deregnyei levéltáráról 277., Egy adat a nemesi felkelés történetéhez 1805-ből 282.; Réz László: Emlékezés II. Rákóczi Ferenc fejedelemről 97.; <br> Szilágyi Károly: Egy becsülevél 1610-ből 305.; <br> Szinyei Gerzson: Lórántfy Zsuzsána 283, 312.; <br> Székely Imre: A kis-dobszai ref. egyház levelesládájából 52.; <br> Ujlaky István: Recenziója a „Hegyaljai városok statutumai”-nak 84.; <br> Zombori Gedő: A megyasszai ev. ref. egyház története 268. <br> Képek: A 7. füzetben: Erdőbénye régi fürdőépülete ,A 7. füzetben: Molnár István nyug. főispán, Molnár István nyug. főispán, A 8. füzetben: futaki Hadik Béla gróf új főispán. <br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1901-01-01
 • Temporal:

  • 1901.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-ND
  • Zemplén Könyvnyomtató Intézet, Sátoraljaújhely
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use