Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 71.6 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 71.6 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1929. XXVIII. évfolyam 3. szám

Description

  • 1929. január 10. 1 szám <br> A vármegye Bercsényi uccai épülettömb építkezési többlet költségeinek ujabb kölcsön felvétele utján való fedezése 1; A vármegyei Erzsébet közkórház függökölcsöne 3; Golop községből a vasúti állomásra vezető út kiépítése 4; A vármegye központi székházában egy kapusi állás szervezései 5; Dr. Link Sarolta szakorvosi cime 6; Hirdetmények 7; <br> 1929. január 16. 2. szám <br> Körállatorvosi állások szervezéséről szóló szabályrendelet 9; Szabályrendelet 10; Vagyoni bizonyítványok kiállítása 12;Hirdetmények 13; Körözések 14; <br> 1929. január 25. 3. szám <br> Elnöki körlevél 17; Az 1929. évi vármegyei hozzájárulás kivetése 20; Építkezéseknél hazai gyártmányú táblaüvegek használata 21; Hirdetmények 22; Körözések 23; <br> 1929. január 31. 4. szám <br> Sátoraljaujhely r.t.város gyámpénztárának 1927. évi számadási mérlege 27; Személyi hírek 29; Hirdetmények 30; <br> 1929. február 8. 5. szám <br> A tanköteles korba lépő gyermekek adatainak összegyűjtése 33; Közvilágítási célokra hazai izzólámpák beszerzése 34; körözések 34; <br> 1929. február 12. 6.szám <br> Influenza ellen való védekezés 37; Az állatforgalmi adó és Marhalevélkezelés jogszabályai című könyv ajánlása 39; Az italmérési engedély illeték és a szeszesital forgalmi illeték kivatésére használt nyomtatványok beszerzése 40; Körözések 41; <br> 1929. február 22. 7 .szám <br> Dr. Blázy Tibor szakorvosi címe 43; A vadállomány gondozására vonatkozó intézkedések 44; Dr. Dorning és dr. Varga „Büntetőjog” cimű könyvének ajánlása 44; Hirdetmények 45; 1929. február 28. 8. szám <br> Állatorovosok részére továbbképző tanfolyamok létesításe 47; Dr. vitéz Köteles József szakorvosi címe 48; A vármegyei lótenyésztési szabályrendelet tervezet jóváhagyása 49;Szobafűtési célokra hazai széntermékek beszerzése 49; Személyi hírek 50; Hirdetmények 51; Körözések 53; <br> 1929. március 8. 9. szám <br> Kisiparosoknak a közszállításokban és közmunkákban való részesítése 57; Hirdetmények 58; Körözések 61; <br> 1929. március 14. 10. szám <br> Elnöki körlevél 63; Hirdetmények 65; Körözések 66; <br> 1929. március 20. 11. szám, <br> Zemplén vármegye 1928. évi közuti számadása 67; Benzin és egyéb ásványolajtermékek árusításának ellenőrzése 68; Körözések 69; <br> 1929. március 28. 12. szám <br> Taktaszada községből kivezető közdüllő út kiépítése 71; A Sóstófalva községbe bevezető út kiépítése 72; Hirdetmények 74; <br> 1929. április 4. 13. szám <br> A képviselőház házszabályainak kihirdetése 79; Farkas Dezső nyug. árvaszéki ülnök visszamenőleges kegydíjának kiutalása 80;Körrendelet a gyámpénztárakkal szemben fennálló letét és készpénz követelések bejelentése tárgyában 81; Hirdetmények 83; Körözések 85; <br> 1929. április 11. 14. szám <br> Dr. Matolay László közkórházi osztályos főorvos a vármegyei „Erzsébet” közkórházban a Röntgen orvosi teendőine, valamint Sátoraljaujhely r.t. városban egy vizsgáló állomás létesítése esetén orvosi megbízása 87; A Vakokat Gyámolító Országos Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 89; Zemplén vármegye árvaszékének gyámpénztári számadási mérlege 90;A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület segély iránt való kérelme 92; Hirdetmények 93; <br> 1929. április 18. 15. szám <br> A vármegyei háztartási alap 1928. évi zárszámadása 96; Hirdetmények; Versenytárgyalási hirdetmény új cédulaház építésére 102; <br> 1929. április 25. 16. szám <br> Az erdei tüzek keletkezésének megakadályozása 103;Mercedes-Benz rendszerű autóbuszoknak hazai gyárban előállítása 106; Hirdetmények 107; Körözések 109; <br> 1929. május 2. 17. szám <br> Hirdetmények 110; Körözések 115; <br> 1929. május 10. 18. szám <br> Felhívás a veszprém-jutasi honvéd altisztképző és nevelőintézetbe való pályázatra 123; Körözések 126; <br> 1929. május 16. 19. szám <br> Zemplénagárd község kompvámszedési jogának engedélyezése 127; Engedélyokirat 128; Személyi hírek 132; Körözések 133; <br> 1929. május 31. 20. szám <br> Nyomdatermékek beszerzésénél követendő eljárás 136; Hirdetmények 138; Körözések 140; 1929. junius 10. 21. szám <br> Hirdetmények 141; Körözések 144; <br> 1929. junius 21, 22, szám <br> Elnöki körlevél 147; A Nemzet vértanúinak 1918-1919. Emlékművére adománygyűjtés 149; Hirdetmény 150; <br> 1929. junius 27. 23. szám <br> Hirdetmények 156; <br> 1929. julius 6. 24. szám <br> Elnöki körlevél 163; A vármegyei székház északi szárnya kiépítése164; Machotka Béla államépítészeti hivatali műszaki rajzoló fizetésének felemelése 167; Özv. Volanek Gézáné kegydíjának megállapítása 168; Hirdetmények 169; <br> 1929. julius 10. 25. szám <br> Az ebadó magasabb tételben való megállapítás 171; Személy mérlegeknek hazai gyártmányban való beszerzése 172; Selejtes papír anyagok értékesítése 173; Hirdetmények 173; A törvényhatósi legtöbb adót fizetők névjegyzéke 174; Körözések 180; <br> 1929. julius 11. 26. szám <br> Szabályrendelet 184; <br> 1929. julius 15. 27. szám <br> A törvényhatósági bizottságba az örökös tagok megválasztása 187; A kiépített uttal nem bíró községeknek kiépített uthálózatba való bekapcsolása 188; Hirdetmények 190; Körözések 194; <br> 1929. julius 20. 28. szám <br> Egyes vármegyei tisztviselők személyi pótlékban való részesítése 195; Körözések 196; <br> 1929. julius 31. 29. szám <br> Harsányi Gyula sárospataki lakosnak a törvényhatósági legtöbb adót fizetők névjegyzékébe megfelelő helyre való felvétele 199; Báró Sennyei István karcsai lakosnak a törvényhatósági legtöbb adót fizetők névjegyzékébe megfelelő helyre való felvétele 200; Dr. Waller Sándor szakorvosi címe 201; Karácsonyi János segélyiránti kérelme 202; Közigazgatási Évköny és Előjegyzési Szaknaptár 1930 évi kiadmányának ajánlása 202; Hirdetmények 203; Körözések 207; <br> 1929. julius 31, 30, szám <br> Elnöki körlevél 211; Hirdetmények 213; <br> 1929. augusztus 8. 31. szám <br> A debreceni m. kir. Tisza István Tudományegyetem mellet létesítendő internátus és egyéb diákjóléti intézmények építési költségeihez való hozzájárulás 215; Hirdetmények 217; Körözések 219; <br> 1929. augusztus 16. 32. szám <br> Egyes vármegyei tisztviselők személyi pótlékban való részesítése 223; Zemplén vármegye Lövész-Vándordíja 224; A vármegyei és községi alkalmazottak nyugellátásáról szóló vármegyei szabályrendelet tervezet 225; Külföldi származásu kőanyagok behozatali tilalma 226; Hirdetmények 226; Meghívó 229; Körözések 230 <br> 1929. augusztus 30. 33. szám <br> A fagykársujtotta gazdaságok részére kedvezményes vasúti terményszállítás engedélyezése 231; Hirdetmények 234; Körözések 239; Melléklet: Szabályrendelet a Zemplén vármegyében állami kezelésben lévő erdőknél és kopár területeknél alkalmazott és a közös erdőőrzési szervezetbe tartozó járási erdőőrök, valamint azok özvegyeinek és árváinak ellátásáról <br> 1929. szeptember 11. 34. szám <br> Kopár területek után a községek részéről fizetendő vadászati haszonbér arányrész elszámolása 241; A tejértékesítések megszervezése 242; Hirdetmények 243; Körözések 246; Melléklet: Lótenyésztési Szabályrendelet <br> 1929. szeptember 26. 35. szám <br> Felhívás 249; Hirdetmények 250; Körözések 253; <br> 1929. október 5. 36. szám <br> Elnöki körlevél 255; Dr. Nagy Árpád szakorvosi címe 257; Th. Bizottságok ujjáalakításának időpontja 257; Hirdetmények 258; Körözések 258; <br> 1929. október 10. 37. szám <br> A kéziratfüzőgéphez hazai származásu füzökapcsok igénybevétele 263; Körözések 264; <br> 1929. október 24. 38. szám <br> Zemplén vármegye 1930. évi költségvetése 297; Személyi hírek 306; <br> 1929. október 31. 39. szám <br> Az Olaszliszkán tervezett Bodroghíd költségeihez való hozzájárulás 313; Az utvámszedési jogának a Bodrogközi Gazdasági Vasút egyes rakódóhelyeire való kiterjesztése 314; A Magyar Revíziós Liga segély iránti kérelme 315; A Magyar Turista Egyesület Hegyaljai Osztályának segély iránti kérelme 316; A Magyar V örös-Kereszt Egylet anyagi támogatása 317; Másolat 318; A m. kir földmivelésügyi Miniszter Urnak 1929. évi október hó 3-án kelt 77.777. számu rendelete a közös legelőkön való fák kihasználása tárgyában 318; Hirdetmények 321; Szabályrendelet az állategészségügyi körök alakításáról , a körállatorvosok teendőiről, szolgálati viszonyairól és javadalmazásáról (Melléklet) <br> 1929. november 7. 40. szám <br> Hernádnémeti községben önálló községi orvosi állás szervezése 325; A ricsei orvosi kör székelyének megállapítása 326; A ricsei orvosi körnek Ricséről Zemplénagárdra való áthelyezése 327; Vármegyei hozzájárulások befizetése 331; Hirdetmények 332; Körözések 334; <br> 1929. november 12. 41. szám <br> Elnöki körlevél 335; Zemplén vármegye hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák anyagi támogatása tárgyában 336; A sárospatak kéményseprői kör kettéosztása 337; A jelentőlapk és az ingóságokról szóló kimutatások beterjesztési határidejének megállapítása tárgyában az 1929. évi november hó 8. napján tartott teljes ülés jegyzőkönyve 239; Hirdetmények 343; Körözések 345; 1929. november 20. 42. szám <br> Zemplén vármegye árvaszékénél elhelyezett dollárbetétek gyümölcsözőleg való elhelyezése 347; A vármegye tisztviselőinek, segéd-, kezelő, és szolgaszemélyzetének, valamint a vármegyei számvevőség tisztviselőinek karácsonyi segélye 351; A vármegyei nyugdíjasok karácsonyi segélye 352; A vármegyei Erzsébet közkórház összes tisztviselőinek, orvosainak és egyéb alkalmazottainak karácsonyi segélye 354; Kondor Miksa dr. orvos, sárospataki lakos szakorvosi cime 355; Személyi hírek 356; Hirdetmények 357; Körözések 358; <br> 1929. november 28. 43. szám <br> Elnöki körlevél 363; Törvényhatósági bizottság örökös tagjainak megválasztása 364; József kir. herceg Szanatórium Egyesület „Naptár” és „Budapesti Kalauz” c. sajtótermékek terjesztése 365; Hazai szenek fűtőértékének kimutatása 366; Ipari oxygen és nitrogén beszerzése 366; Hirdetmények 366; Körözések 368; <br> 1929. december 10. 44. szám <br> Elnöki körlevél 371; A törvényhatósági kisgyűlés tagjainak számáról alkotott szabályrendelet tervezet 372;; A vármegyei közös erdőőrzési szervezet 1930. évi költségelőirányzata és az erdőőrzési költségjáralékok kivetése 373; Az ország háziipari viszonyainak megismerése céljából szükséges kérdőívek pontos kitöltése 375; Az építkezéseknél tufatégla alkalmazása 376; Hirdetmények 377; Körözések 379; Melléklet: Zemplén vármegyei közös erdőőrzési költségek kivetési lajtstoma az 1930. évre <br> 1929. december 19. 45. szám <br> Sátoraljaujhely megyei város 1928. évi gyámpénztári mérlege 383; Népkönyvtárt, rádiót, gramofont, vetítőgépet stb. kérő beadványok fölterjesztése385; A magyar nemzeti ipar termékeinek támogatása 386; Hirdetmények 386; Körözések 389; <br> 1929. december 31. 46. szám <br> A vármegye 1930. évi közuti költségelőirányzata 391; Vasúti arcképes igazolványok érvényesítése az 1930. évre 402; Hirdetmények 403; Körözések 405 <br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1929-01-01
 • Temporal:

  • 1929.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use