Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 76.1 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 76.1 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap

1928. XXVII. évfolyam 21. szám

Description

  • 1928. XXVII. évfolyam <br> 1928. január 2. 1. szám <br> A vármegyeháza Bercsényi uccai épülettömbjének bérlakásokká való átalakítása 1; A vármegye 1928. évi irodaszer szükségletének biztosítása 3; Dr. Stangl Fülöp szakorvosi cime 4; Hirdetmények 5; <br> 1928. január 23. 2. szám <br> A vármegyeháza Bercsényi uccai épülettömbjének bérlakásokká való átalakítása 9; Kenézlő-Balsa községek között építendő közös közuti és vasúti híd építési költségeihez való hozzájárulás 12; Virágh Ferenc irodasegédtiszt kérelme havi 16 P müködési pótlék megszavazása iránt 14; A községi faiskolák felügyelői látogatási díja 15; Dr. Lichtmann Izidor szakorvosi címe 16; A „Belügyi Közlöny” 1928. évi előfizetési díja 17; Hirdetmények 17; Körözések 20; <br> 1928. február 6. 3. szám <br> A Zemplénvármegyei Gazdasági Egyesület anyagi támogatás iránti kérelme 27; <br> 1928. február 20. 4. szám <br> A sátoraljaujhelyi köztemető hősi temetőjének rendezése 29; A törvényhatósági és járási állatorvosok karácsonyi segélye 30; A világháboruban s az azt követő forradalmakban hősi halált halt jegyzők és egyéb községi alkalmazottak neveinek megörökítése 31; Nyilvános versenytárgyalások határnapjának megállapítása 31; „Ötven év a jegyző egyesület életéből” című munka ajánlása 33; Darányi Ignác emlékének szoborral való megörökítése 33; Hirdetmények 36; <br> 1928. február 27. 5. szám <br> Szabályrendelet a községi és körorvosok mellékjárandóságairól 43; A textilgyárak szállításánál követendő vitás kérdések eldöntése 51; Hirdetmények 51; Körözések 53; <br> 1928. március 5. 6. szám <br> A Zemplénvármegyei Erzsébet közkórház fejlesztése 57; Huber Imre reálgimnáziumi igazgató segély iránti kérelme 59; A vármegye törvényhatóságának vitézi telekvásárlása 60; A Magyar Turista Egyesület segély iránti kérelme 61; „Közigazgatási Évköny és Előjegyzési Szaknaptár” ajánlása 62; Hirdetmények 63; <br> 1928. március 14. 7. szám <br> Elnöki körlevél 65; Dr. Krisztics Sándor: „A békeszerződések revíziója” című művének ajánlása 67; Hirdetmények 68; Körözések 74; <br> 1928. március 29. 8. szám <br> A gyámi körök beosztása és körgyámok javadalmazása77; Az árvaszéki jelzálogkölcsönök kamatlábának megállapítása 78; A halottkémlési díjak megállapítása 79; Dr. Moskovics Ervin szakorvosi címe 80; A siketnéma tankötelesek összeítása 81; Hirdetmények 81; Körözések 83; <br> 1928. március 29. 8. szám <br> 1928. március 29. 8. szám <br> A gyámi körök beosztása és körgyámok javadalmazása77; Az árvaszéki jelzálogkölcsönök kamatlábának megállapítása 78; A halottkémlési díjak megállapítása 79; Dr. Moskovics Ervin szakorvosi címe 80; A siketnéma tankötelesek összeítása 81; Hirdetmények 81; Körözések 83 <br> 1928. ápr. 12. 9. szám <br> A vármegyei „Erzsébet” közkórháznál sebész főorvosi állás rendszeresítése 83; Az erdei tüzek keletkezésének megakadályozása 87; Iparkamarai illetékek kivetése 91; hirdetmények 91; körözések 94; <br> 1928, április 24. 10. szám <br> A bekecs-monoki vicinális közut helyreállítása 97; Az Erzsébet közkórház alkalmazottainak betegség esetére való biztosítása 98; A felállított utmesteri iskolába törvényhatósági utbiztos kiküldése 100; A Magyar Asszonyok Szövetsége sátoraljaujhelyi fiókjának kérelme 101; A hazai ipar által előállított minium beszerzése 102; Hirdetmények 103; <br> 1928. május 4. 11. szám <br> A vicinális utkaparók nyugdíjjogosultsága 105; A törvényhatósági utbiztosok illetményének rendezése 107; A tanköteles korba lépő gyermekek adatainak összegyűjtése 110; Hirdetmények 111; <br> 1928. május 10. 12. szám <br> Dr. Gaál Jenő és dr. Takács László körorvosok részére egy havi fizetésüknek megfelelő karácsonyi segély pótlólag való megszavazása 113; Az újonnan szervezett egészségügyi védőnői állás a nyugdijjogosultsággal biró állások sorába való felvétele 114; A szerencsi, sátoraljaujhelyi, sárospataki és tokaji járási főszolgabírák kérelme a hivatalos utazásaikhoz használt autó után kivetett közuti adónak a törvényhatóság terhére való átvállalása tárgyában 115; Az országos Tisza István emlékbizottság szobor bizottságának anyagi támogatás iránti kérelme 116; A Magyar Gazdaszövetség kérelme néha Darányi Ignác emlékére felállítandó szobor költségeihez való hozzájárulás iránt 117; Hirdetmények 118; Körözések 119; <br> 1928. május 24. 13. szám <br> A vármegyei háztartási alap 1927. évi zárszámadása 123; A községi határváltoztatásokkal kapcsolatos szervezési ügyek átnézeti térképpel való kiegészítése 127; A m. kir. belügyminiszter körrendelete 127; Vármegyei tisztviselők és alkalmazottak üdültetése 128; Hirdetmények 129; Körözések 131; <br> 1928. május 31. 14. szám <br> A vármegyei gyámpénztár 1927. évi számadási mérlege 125; A kárdíj és hajtópénz megállapítása 137; Víz és gázmérők és mérlegek beszerzése 138; A Rendőr című szakéap ajánlása 139; Hirdetmények 139; Körözések 143; <br> 1928. junius 13. 15. szám <br> Hirdetmény 145; <br> 1928. junius 21. 16. szám <br> Elnöki körlevél 151; hirdetmények 152; Körözések 155; <br> 1928. julius 11 17.szám <br> A József fiuárvaházban és az Erzsébet leányárvaházban egy-egy alapítványi hely betöltése 157; Zemplén vármegye területén 1928. év folyamán Sátoraljaujhelyben rendezendő tüzoltószaktanfolyam tartása 159; Hirdetmények 161; <br> 1928. julius 19. 18. szám <br> Apaállatok vizsgálatáról szóló módosított vármegyei szabályrendelet jóváhagyása 165; Hirdetmény 177; <br> 1928. julius 26. 19. szám <br> Kazinczy Ferenc arcképének megfestetése a vármegyei székház nagyterme részére 181; A sátoraljaujhelyi Athletikai Club anyagi támogatás iránti kérelme 182<, Szent István napi ünnepségek rendezése 183; Tilalom idő alatt fogott halak és rákok származási bizonyítványának kiálllítása 184; Kerékpárok beszerzése 184; Személyi hírek 185; Körözések 189; <br> 1928. augusztus 2. 20. szám <br> Az iskola egészségügyi orvosi központi rendelő műszerekkel, gyógy és kötszerekkel való ellátása 193; Az uj Tisza-híd helyének Tiszadobnál vagy Tiszadadánál leendő megállapítása 195; A bekecs-monoki vicinális közut helyreállítái munkálata 196; A kéjnők orvosi vizsgálata és találkahelyének ellenőrzése 198; Nagy Ferenc taktaharkányi lakos segélye 198; A törvényhatósái utlelágazásoknak és utkeresztezéseknek egységes irányt jelző táblákkal való ellátása 199; Magyar Országos Bem Bizottság adománygyűjtési engedélye 200; Hirdetmények 201; Külön melléklet: Árva és gyámhatósági ügyek kezeléséről alkotott vármegyei szabályrendelet módosítása <br> 1928. augusztus 9. 21. szám <br> Hirdetmények 205; Körözések 208 <br> 1928. augusztus 21 22 szám <br> Elnöki körlevél 2112; Magyar állampolgárságukat optió utján fentartott vagy visszahonosítés utján visszaszerzett férfiak töröltetése az utódállamok katonai nyilvántartásaiból 213; Hazai gyártmányu hajlitott fabutorok beszerzése 215; Hirdetmények 215; Körözések 219; <br> 1928. augusztus 31. 23. szám <br> Hirdetméynek 221; Szabályrendelet a községi és körorvosok mellékjárandóságairól <br> 1928. szeptember 18. 24. szám <br> Elnöki körlevél 229; Hirdetmények 231; <br> 1928. szeptember 29. 25. szám <br> A vármegyei községi erdők rendtartására és vagyoni kezelésére vonatkozó szabályrendelet-tervezet 234; Hirdetmények 253; Körözések 255; <br> 1928. október 15. 26. szám <br> A vármegye területén a közös erdőőrzési szervezetben lévő két járási erdőőr illetményeinek ujbóli megállapítása 257; A „ Napközi Otthon” fenntartási költségeihez való hozzájárulás 259; Dr. Szent-Györgyi Zoltán vármegyei helyettes árvaszéki elnök kérelme működési pótlék megszavazása iránt 260; Az elemi iskolák napi tisztogatása 261; Virág Ferenc vármegye irodasegédtiszt működésí pótléka 263; A vármegye 1929. évi költségvetési előirányzata 264; Hirdetmények 272; Körözések 275; <br> 1928. október 25. 27. szám <br> Agregátum tűzifecskendő beszerzése 277; Dr. Lória Aladár szakorvosi címe 278; Hirdetmények 279; Körözések 281; Melléklet: A magyar államadóssági címletek egyes kisjövedelmű tulajdonosainak támogatása <br> 1928. nov. 2. 28. szám <br> Egy gépkocsivezetői állás rendszeresítése 285; A községi, közbirtokossági és legeltetési társulati pásztorok jutalmazás 286; Hirdetmények 287; Körözések 291; <br> 1928. nov. 7. 29. szám <br> A sárospataki főszolgabírói hivatal építési ügye 293;Vicinális közutak helyreállítása 294; A sátoraljaujhelyi Erzsébet közkórház kibővítéséhez szükséges telkek adás-vételi szerződése 295; „Adalékok Zemplén vármegye Történetéhez” című folyóirat szerkesztőjének kérelme 297; Az Országos Testnevelési Tanács Társeknökének köszönőlevele 298; Körözések 229; Sajtóhiba kiigazítása 299; <br> 1928. november 12. 30. szám <br> Hirdetmény 305; <br> 1928. november 12. 30. szám <br> A vármegye székházának északi és déli szárnyainak kiépítésének költségei , vlaamint a sárospataki járás székháznál felmerült 11.000. pengő többletköltség fedezése 307; A vármegyei árvaszéki gyámpénztári pénzeknek 1929. évre való kamatozó elhelyezése 309; Az Erzsébet közkórházzal kapcsolatosan létesítendő központi járványkórház, tűdöbeteg és szülészeti pavilonok építési költségei 311; A Rádió-Szabadegyetem előadásai 314; Rusztek Károly” Népművelődésügyi Közigazgatás” című könyvének ajánlása 314; Hirdetmények 315; <br> 1928. november 22. 32. szám <br> Az állami ellátás alatt álló erdők, kopár és vizmosásos területek kezeléséért az 1929. évben fizetendő járulékok megállapítása 319; Hirdetmények—Személyi hírek 323; Körözések 326; <br> 1928. november 26. 33. szám <br> Elnöki körlevél 329; A tokaji községi orvosi állásra helyetteesített Dr. Mester Gyula orvsonak ezen megbizatása alóli felmentése 331; Körözések 332; <br> 1928. december 3 34. szám <br> A vármegye tisztviselőinek, segéd, kezelő és szolgaszemélyzetének valamint a vármegyei számvevőség tisztviselőinek karácsonyi segélye 333; A vármegye Erzsébet közkórház tisztviselőinek, orvosainak és egyéb alkalmazottainak karácsonyi segélye 335; A vármegyei nyugdijasok karácsonyi segélye 336; Dr. Waller Sándor szakorvosi címe 337; Dr. Kerekes Lajos szakorvosi címe 338; Körözések 339; <br> 1928. december 10. 35. szám <br> Elnöki körlevél341; Géperejű bérkocsi ipar gyakorlásáról alkotott vm-i szabályrendelet 342; Hirdetmények 343; Körözések 346; <br> 1928. december 30, 36 . szám <br> Zemplénvármegyei két járási erdőőr illetményeinek felemelése 349; Zemplén vármegye 1929. évi irószer szükségletének biztosítására beérkezett árajánlatok felbontása 350; Hirdetmények 352; Körözések 358; <br> 1928. december 30. 37. szám <br> Zemplén vármegye 1929. évi közuti költségelőirányzata 361; Hirdetmények <br>

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1928-01-01
 • Temporal:

  • 1928.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use