Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 96 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 96 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1937. XXXVI. évfolyam 21. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap, 1937. XXXVI. évfolyam<br> 1937. január 15. 1. szám<br> Meghívás 1; Engedélyokirat 3; Személyi hírek 6; Hirdetmények 7; Kimutatások 10; Körözések 10; Függelék Zemplén vármegye ebtartási szabályrendeletéhez <br> 1937. január 29. 2. szám<br> Véghatározat 17; Személyi hírek 23; Körözések 24; Kimutatás 24; <br> 1937. február 20. 3. szám<br> Valamennyi járás Főszolgabírájának és sátoraljaujhelyi Szolgabírói Kirendeltség Vezetőjének körrendelet 28; Hirdetmények 29; Kimutatás 30; körözések 30; <br> 1937. március 8. 4.szám<br> Hirdetmények 33; Körözések 35; <br> 1937. március 22; 5. szám<br> Meghívás 36; Az 1937/38. évi bábaképző tanfolyamra szóló felvételi hirdetmény 40; Hirdetmények 42; Kimutatás 45; Körözések 45; <br> 1937. április 6. 6. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 47; A cserebogár irtására és a pajorkárok megelőzésére vonatkozó rendeletek fokozottabb végrehajtás 50; Hirdetmények 51; Körözések 53; <br> 1937. április 15. 7. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 55; Hirdetmények 67; Kimutatás 69; Körözések 68; <br> 1937. április 30. 8. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 69;ł Hirdetmények 76; Kimutatás 76; Körözések 77; <br> 1937. május 15. 9. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 78; Hirdetmények 81; Kimutatás 85; <br> 1937. junius 1. 10. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok79; Elemi iskolai törzskönyvvezetők felhívása a községtől elköltöző tankötelesek igazoló okmányainak kiadása tárgyában 89; Cigány tanulók beiskoláztatása 90; Hirdetmények 95; Kimutatás 101; Körözések 102; <br> 1937. junius 22. 11. szám<br> Meghívás 103; Hirdetmények 105; Kimutatás 107;Körözések 107; <br> 1937. julius 5. 12. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 109; Szabályrendelet Zemplén vármegye közjóléti alapjáról 116; Hirdetmények 123; Körözések 124; <br> 1937. julius 20. 13. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 126; A napraforgómag átvételi árának közhírré tétele 127; Közlekedésrendészeti szabályok hatályosabb végrehajtása 128; A veszélymentes közlekedés szabályai gyalogosok számára 129; Hirdetmények 132; Körözések 135; <br> 1937. augusztus 5. 14. szám<br> Községi és körorvosi tanfolyam ajánlása 137; Hirdetmények 138; Kimutatás 139; Körözések 139; <br> 1937. augusztus 18. 15. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 141; A köztisztviselői kölcsönök engedélyezéséhez szükséges hatósági orvosi bizonyítványok kiállítása tárgyában kiadott 42 198 /1929. NMM. számu rendelet 142; Az 1937. évben Budapesten megtartandó Községi Orvosi Tanfolyam és ezt követő vizsgák 142; Közigazgatási Évkönyv És Előjegyzési Szaknaptárnak az 1938. évre való megrendelése 142; Közlemény 143; hirdetmények 143; Kimutatás 149 ; Körözések 149; <br> 1937. szeptember 3. 16. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 151; Kimutatás 153; Körözések 154; <br> 1937. szeptember 13. 17. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 155; Körözések 158; <br> 1937. szeptember 20. 18. szám<br> Meghívás 159; Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 161; Hirdetmények 162; Kimutatás 163; Körözések 163; <br> 1937. október 5. 19. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 165; A vármegyei közös erdészeti segédszolgálati szervezet 1938. évi költségelőirányzata és erdőőrzési járulékok megállapítása 168; Hirdetmények 169; Kimutatás 170; Körözések 171; 1937. október 18. 20. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 173; Állatállományok biztosítása 182; Személyi hírek 183; Hirdetmények 184; Kimutatás 186; Körözések 186; <br> 1937. november 13. 21. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 187; Rét-és legelőgazdasági, valamint zöldmezőgazdasági alsófokú tanfolyam 192; Hirdetmények 196; <br> 1937. november 29. 22. szám<br> Meghívás 201; A napraforgó átvételi ár téves közhírrétételének helyesbítése 204; Az Oriza és Rizomaltan elnevezésű tápszerkészítményeknek a közgyógyszerellátás terhére rendelése 205; Személyi hírek 205; Hirdetmények 206; Részletes versenytárgyalási hirdetmény 207; Kimutatások 201; Körözések 210; <br> 1937. december 18. 23. szám<br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 211; Szabályrendelet a temetkezési iparra Zemplénvármegye területén kiadható engedélyek zárt számának megállapítása tárgyában 124; Hirdetmények 220; Kimutatás 221; körözések 222; <br> 1937. december 28. 24. szám <br> Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok 223; Zöldmezőgazdasági tanfolyam Sátoraljaujhelyen 231; Hirdetmények 232; Körözések 233<br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1937-01-01
 • Temporal:

  • 1937.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use