Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 35.5 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 35.5 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1933. XXXII. évfolyam 37. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap, 1933.XXXII.évfolyam <br> 1933,január 7. 1. szám <br> Köröm község tulajdonár képező körömi kompon gyakorolt vámszedés jog engedélyezése 3; Engedélyokirat 3; SZemélyi hírek 7; Hirdetmények 8; Meghívó 11; Körözések 12<br> 1933. január 14. 2. szám <br> Zemplén vármegye 1933. évi közuti költségelőirányazta 14;  Hirdetmények 25; <br> 1933. február 7. 3. szám <br> A vizpartmenti fürdőknek és réveknek vizi mentőszolgálat közbiztonsági közerkölcsiségi és közegészségügyi szabályozásáról szóló szabályrendelet  29; A magyar növényvédelmi szolgálat szervezése 24; Kuffler féle kétszersült diétás liszt rendelése 34; Ergosterinum irradiatum Richter gyógykészítmény rendelése 35; Hirdetmények 35; Körözések 37; <br> 1933. febr. 14. 4. szám <br> Viteldíjszabás 41,;Körrendelet 45; Hirdetmények 47; Körözések 48<br> 1933. február 15. 5. szám <br> Meghívás 49; Gyógyászati segédeszközök szegénybetegek részére való rendelése 50; Kimutatás 51; Körözések 52; <br> 1933. febr. 27. 6. szám <br> A lucerna és lóhere vetőmagvak forgalmát szabályozó 77300/1930 FM. sz rendelet módosítása és kiegészítése  53; Országos tenyészállatvásár 55; Hirdetmények 57; Körözések 60; <br> 1933. március 9. 7. szám <br> Csonkás dülőnek Sárospataktól Vajdácska községhez való csatolása 62; Hirdetmények 63; Körözések 64; <br> 1933. március 13. 8. szám <br> Magyar gazdaifjak bel és külföldi csereakciója 65; Hirdetmények 67; <br> 1933. március 23. 9. szám <br> Meghívás 69; körözések 72; <br> 1933. március 27. 10. szám <br> Az állami ellátás alatt álló erdők, kopár és vizmosásos területek kezeléséért az 1933. évben fizetendő járulékok megállapítása  73; A méhészeti adatok összegyűjtése 75; Körözések 76<br> 1933. április 10. 11. szám <br> A cigándi partvédőmű munkálatainak jóváhagyása 77; Hozzájárulás megállapítása az erdőbénye-komlóskai vicinális közut kiépítési költségeihez 78; A vármegyei személyszállító autó kérdésének rendezése 80; A bányákban dolgozók testi épségének megvédéséről alkotott szabályrendelet 81; Szabályrendelet 81; A kéményseprési díjak megállapítása és a kültelki kémények seprése 85; A m. kir. kereskedelemügyi miniszter 1933. évi 20.300. számu rendelete 85; A kéményseprő által szedhető díjak jegyzékek 86; Hirdetmények 89; Kimutatások 90; Körözések 91; <br> 1933. április 12. 12. szám <br> Meghívás 93; Szabályzat 94; <br> 1933. április 20. 13. szám <br> Meghívás 102; Körözések 103; <br> 1933. április 26. 14. szám <br> A vármegyei háztartási alap 1932. évi zárószámadása 106, Zemplén vármegye ebtartási szabályrendelete 112; Hirdetmények 118;  Elhagyottá nem nyilvánítható szegény gyermekek segélyezése 121; A gazdatartozásokról szóló 6300/1932 ME sz. rendeletben biztositott kedvezményekről való lemondás 122; Állati hullák, hullarészek, kóros szervek és folyékony anyagok tudományos vizsgálat céljából való küldése 123; Hirdetmények 124; Körözések 128; <br> 1933. május 15. 16. szám <br> Zemplén vármegye közuti alapjának 1932. évi zárszámadása 135; Az 1933-34. bábaképző tanfolyamok 136; Hirdetmények 136; Vásári és piaci helypénzdíjtételek ujbóli megállapítása 137; Helypénz díjtáblázat 138; Hirdetmények 141; Körözések 143; <br> 1933. május 19. 17. szám <br> A növényvédelmi szerek forgalmának szabályozása tárgyában kiadott rendelet végrehajtása 146; Szatmári Mester Károly: A gyermekvédelem cimű könyvének ajánlása 151; A hastifusz (hasihagymáz) elleni védekezés 152; A roncsoló toroklob (diftéria) ellenes vérsavónak (szérumnak) gyógyszertárak által való kötelező tartása és kiszolgáltatása 152; Hirdetmények 155, Körözések<br> 1933. május 23. 18.szám <br> Meghívás 157, Hirdetmények 158; Körözések 161; <br> 1933. május 30. 19. szám <br> Statisztikai zsebkönyv ajánlása 164; A közszolgálati alkalmazottak gyermekei nyári évnegyedi arcképes igazolványának érvényesítése 176; Körözések beszüntetése, Értesítés 176; <br> 1933. junius 20. 20. szám <br> Meghívás 177; A vármegyei építkezési szabályrendelet 179; Friedmann Sándor sátoraljaujhelyi lakos autobusz engedélyokitarta 180; Életkor illetve születési idő megjelölésének szabályozása 180; Hirdetmények 181; Kimutatás 183; Körözések 184; <br> 1933. julius 4. 21. szám <br> Szabályrendelet 186; Uj nyomtatványok az uj szülészeti Rendtartáshoz 188; Igazolatlan iskolamulasztások körüli eljárás 189; Röntgen és Fizikoterápiás orvosi munkálatokért az Országos Gazdasági Munkáspénztár terhéére a Társadalombiztosító Intézetek orvosai, valamint magánorvosok által felszámítható diják megállapítása 190; Körrendelet 192; Hirdetmények 193; Körözések 197; <br> 1933. julius 11. 22. szám <br> Fejér Andor tokaji járási főszolgabíró előléptetése 201; Keresztessy Gyula vármegyei aljegyző személyi pótléka 202; Biringer Gyula vármegyei aljegyző személyi pótléka 203;Hirdetmények 204; Hirdetmények 205; Körözések 206. <br> 1933. julius 24. 23. szám <br> A sátoraljaujhelyi-kassai th. közut 4+600+9+100 km közötti szakaszán végzendő hengerlési munkálatok engedélyezése  207; Bismosalvan inj. elnevezésű gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 208; Hirdetmények 209; <br> 1933. augusztus 3. 24. szám <br> Hirdetmény 211; Körözések 213; <br> 1933. augusztus 10. 25. szám <br> Tokaj nagyközség bodrogi kompján gyakorolt vámszedési jog meghosszabbításának engedélyezése 216; Hirdetmények 219; Körözések 221; <br> 1933. augusztus 21. 26. szám <br> A gazdatartozások rendezése alkalmával szükséges bizonyítványok díjmentes előállítása 228; A gazdasági cselédek szegődményes földjének kijelölése 229; Közigazgatási Évköny és Előjegyzési Szaknaptár 1934. évre 230; Körözések 231; <br> 1933. szeptember 11. 27. szám <br> Személyi hírek 235; Körözések 236; Körözések 263; <br> 1933. szeptember 18. 28. szám <br> Meghívás 240; A sárospatak-karád-cigándi th. közut karádi kiágazásának 0.0. - 5.7. km közötti szakaszán végzendő hengerlési munkálatok engedélyezése 241; Dr. Fokányi László kiadásában a Marhalevél kezelők Törvénykönyve és Husvizsgálók törvénykönyve című zsebkönyvének megjelenése 242; A Leukoplast elnevezésű ragtapasztnak a "Közgyógyszerellátás" terhére való rendelése tárgyában 243; A m. kir. rendőrség budapesti főkapitányságának müködési területén a köznyugalom és csend biztosítása 244; Rendelet 244; Az 1934. évi Gyermeknaptár ajánlása 246; Körözések 246; <br> 1933. október 2. 29. szám <br> Külképviseleti hatóságokhoz pénzösszegek átutalása 249; hirdetmények 250; Körözések 253; <br> 1933. október 6. 30. szám <br> Zemplén vármegyye 1934. évi költségvetése 255; Szabályrendelet 263; Az állatorvoslásban használatos oltóanyagok (vakcinák) szérumok és diagnostikai szerek árának megállapítása 266; Az Állami Oltónyag Termelő Intézet beszüntetése 269; Hirdetmények272; Kimutatás 272; A " Tiszajobbparti Mezőgazda" cimű szaklap ajánlása 290; Hirdetmények 290; <br> 1933. október 20. 31. szám <br> Zemplén vármegye Szabályrendelete területén letelepedett állatorvosok magángyakorlatának díjazásáról 274; Zemplén vármegye szabályrendelete a gazdasági cselédek bevételéről<br> A Vasuton bérelt raktárterületekről a vasutra feladott, valamint a rakterületekre kirakott áruk megvámolásáról szóló 15.591/1933. számu K.M körrendelet 288; <br> 1933.október 30. 32. szám <br> A vármegyei közös erdőőrzési szervezet 1934. évi költségelőirányata és az erdőőrzési járulékok megállapítáa 287; A burgonyafogyasztás fokozása 294; A minősített tej termelésének, kezelésének és forgalmának szabályoása 295; A Teleia cimű szaklap ajánlása 296; Friedmann Emil nagyrozványi lakos autóbusz vállalkozó engedélye 296; Körözések 297; Táblázat (Melléklet) <br> 1933.november 13, 33.szám <br> Dr. Blumenfeld Mihály orvos, sátoraljaujhelyi lakos szakorvosi címe 304; Hirdetmények 305; Körözések 306; <br> 1933. november 20. 34. szám <br> Holló Imre orvos, sátoraljaulhelyi lakos szakorvosi címe 307; Hirdetmények 308<br> 1933,november 30. 35. szám <br> Hirdetmény 311; Körözések 312; <br> 1933. december 6. 36. szám <br> A vizimunkálatoknál foglalkoztatott némely munkavállalók betegsegélyezésére és balesetbiztosítására vonatkozó kötelettség szüneteléséről  315; Meghívás 317; Körözések 318; <br> 1933. december 11. 37. szám <br> Meghívás 319; Dr. Vajda Ákos, sátoraljaujhelyi lakos szakorvosi címe 321; Körözések 324; <br> 1933. december 19. 38. szám <br> A vármegye 1934. évi közuti költségelőirányzata 325; Vasuti arcképes igazolványok érvényesítése 1934. évre 328; Hirdetmények 329; <br> 1933. december 30. 39. szám <br> Meghívás 331; Hirdetmények 336; Körözések 337<br>

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1934-01-01
 • Temporal:

  • 1933.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use