Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 104 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 104 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1932. XXXI. évfolyam 1. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap1932.XXXI. évfolyam <br> 1932. január 2. 1. szám <br> A vármegyei árvaszéknek a gyámpénztárban kezelt pénzek kamatozó elhelyezése 1; A vármegyei alapok, betétek, és egyéb pénzeknek kamatozó elhelyezése 3; Tokaj nagyközség utépítési munkáinak költségeihez való hozzájárulása 5; A m. kir. kerületi rendőrfőkapitányságok megszüntetése 7; Hirdetmény 7; Körözések 8; <br> 1932. február 2. 2. szám <br> Meghívás  13; A Tokaj községben lévő gör. keleti egyházmű tatarozása 14;  Kimutatás 16; Körözések 17; <br> 1932. február 12. 3. szám <br> Szabályrendelet az országos és hetivásárokról 21; Az országos és hetivásárok megtartásáról szóló szabályrendelet 22; Igazolatlan iskolamulasztások után kiszabandó birságpénzek megállapítása 25;  Kimutatás 29; Körözések<br> 1932. február 19. 4. szám <br> A sátoraljaujhelyi szolgabírói kirendeltség létesítéséről szóló szabályrendelet 31; Szabályrendelet a satoraljaujhelyi szolgabirói kirendeltség létesítéséről 33; Az Erzsébet közkórháznak átdolgozott és jóváhagyásra bemutatott alapszabályzat tervezete 34; Dr. Nyomárkay József orvos sátoraljaujhelyi lakos szakorvosi cime 35; Hirdetmény 35; Körözések 36; <br> 1932. március 4. 5. szám <br> Az 1932. évi vármegyei hozzájárulás kivetése 39; Országos Mezőgazdasági Kiállítás és vásár Budapesten 40; Hirdetmények 41; Körözések 43; <br> 1932. március 14. 6. szám <br> Hirdetmények 48; Kimutatás 48; Körözések 48; <br> 1932. március 22. 7. szám <br> Meghívás  31; Körözések 56; <br> 1932. március 29. 8. szám <br> A gépjárómüvel űzött bérkocsi (autótaxi) ipar gyakorlásáról szóló szabályrendelet 57; Szabályrendelet 58; Körözések 72<br> 1932. március 31. 9. szám <br> Szabályrendelet a kéményseprői ipar gyakorlásáról 73;  Kerületi tüzoltó szaktanfolyam 86; <br> 1932. április 14. 10. szám <br> A vármegye háztartásának 1931. évi zárszámadása 87; Budapesti Nemzetközi Vásár 94; Hirdetmények 95; Körözések 98; Kimutatás 98, <br> 1932. április 28. 11. szám <br> Zemplén vármegye 1932. évi költségvetése 99; Az állami sziktalajjavítási akciónak az 1932. évben leendő folytatása 105; Személyi hírek 107; Pályázati Hirdetmények 108; Körözések 109; <br> 1932. május 6. 12. szám <br> Az 1932.-33 évi bábaképző tanfolyamok 111; Sátoraljaujhelyi szolgabirói létesítése 113; Mezőgazdasági stb. munkások vasuti menetkezdeménye 114; Hirdetmények 114; Kimutatás 118; <br> 1932. május 23. 13. szám <br> A tarcali, tokaji, sárospataki és tiszaluci vasuti hozzájáró utaknak vámszedési jog 119; A tarcal-tokaji törvényhatósági közut fejkőburkolattal való kiépítése 121; Dr. Ember Jenő közkórházi főorvos, sátoraljaujhelyi lakos szakorvosi cím használata 122; A községi iskolai alapvagyonok törzstőkéjének kezelése 123; A Kuffer-féle kétszersült diétás liszt készítménynek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 124; Kimutatása 125; Körözések 128; <br> 1932. május 31. 14. szám <br> Gépjáróművei üzött bérkocsi iparnál (autótaxi) szedhető viteldíjak megállapítása 131;  Hirdetmények 134;  Kimutatás 134; Körözések 139; <br> 1932l junius 8. 15. szám <br> Az Országos Központi Hitelszövetkezet budapesti intézeténél elhelyezett gyámpénztári pénzek visszavonása 139; A gyógyfürdő, gyógyvíz és ásványvíz ujabb megnevezése iránti kérelmek felterjesztése tárgyában 141; A Viosterin elnevezésű gyógyszernek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 143; Körözések 145; <br> 1932. junius 16. 16. szám <br> Dr. Sztrilich Lajos orvos, mádi szakorvosi címe 148; Erdei csemete-szállítmányok megnevezése 148; Személyi hirek 149; Hirdetmények 151; Körözések 153; <br> 1932. junius 20. 17. szám <br> Meghívás 157; A növényvédelmi szerek forgalmának szabályozása 157; A növényvédelmi szerek forgalmának szabályozása 157; A m. kir. földmívelésügyi miniszternek 47000/1932. F.M. számu rendelete a növényvédelmi szerek forgalmának szabályozása tárgyában 157; Körözések 166; <br> 1932. junius 27. 18. szám <br> A "Devitol" elnevezésű gyógyszernek a közgyógyszerellátás és allamkincstár terhére való rendelése 167; Alkoholizmusban szenvedők elmegyógyintézetbe való beutalása 168; Monok község és környékére az 1879. évi XXXI. tc. 115. paragrafusa alapján elrendelet hatósági intézkedések életbeléptetése 169; Személyi hírek 170;  Kimutatás 175;Körözések 176; <br> 1932. julius 14. 19. szám <br> Apaállatok vizsgálatáról szóló szabályrendelet-tervezet 179; Hirdetmények 180,; Kimutatás 181; Körözések 182; Külön melléklet: Zemplén vármegye sátoraljaujhelyi "Erzsébet" közkórházában a szegénysorsú iskolás gyermekek részére létesített ingyenes bejáró betegrendelésének szabályzata <br> 1932. julius 21. 20. szám <br> A Move Országos Frontharcos Szövetség elnökségének kérelme 187; Néhai báró Mailot Nándor helyettes kormánybiztos arcképének megvétele 188; A Tetanus szérum elnevezésű készítménynek közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 189; Hirdetménye 190; Körözések 192; <br> 1932. julius 28. 21. szám <br> A községi és magántulajdont képező kő anyag homok kavics és palabányák nyitásáról üzembe tartatásáról és az azokban dolgozó munkások testi épségének védelméről szóló szabályrendelet-tervezet 198; Az Argil Pulvis elnevezésű gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 202; A Glanduitrin és tabl. Ovarii elnevezésű gyógyszerkészítményéneknek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 202; A Revival elnevezésű gyógyszerkészítménynek a közgyógyszerellátás és az államkincstár terhére való rendelése 203; Kimutatás 205; Hirdetmények 206<br> 1932, augusztus 4.22. szám <br> Alapítványi helyek betöltése a József fiu, illetve Erzsébet leányárvaházban 22.szám Kisebb polgári peresügyekben elrendelet végrehajtásoknak a községi elöljáróságok által való foganatosítása 208; Szegénysorsú tüdőbetegeknek a m. kir. mátrai állami szanatóriumban valamint a debreceni Auguszta 210; Kimutatás 211; Körözések 212; Szabályrendelet a sátoraljaujhelyi szolgabiró kirendeltség létesítéséról (Melléklet); <br> 1932. augusztus 16. 23. szám <br> Zemplén vármegye 1931. évi közuti alap zárszámadása 215; Dr. Hajós Imre orvos, tállyai lakos szakorvosi címe 216; A védhimlőoltási díjak ujabb szabályozása 217; Kérdőív 218; Hirdetmények 220; Körözések 221; <br> 1932. augusztus 22. 24. szám <br> Hirdetmények 224; Kimutatás 225;Körözések 226; <br> 1932. szeptember 5. 25. szám <br> Közigazgatási Évkönyv és Előjegyzési Szaknaptár az 1933. évre  229; Hirdetmények 231; Körözések 232; A sertéspesti elleni szimultán oltás utján való erélyesebb védekezés megszervezése ; <br> 1932. szeptember 12. 26. szám <br> Hirdetmények 233; Körözések 235; <br> 1932. szeptember 19. 27. szám <br> Meghívás 237; Sertéspestis elleni védőoltások propagálása 239; Hadigondozási ügykörnek a honvédelmi minisztériumhoz történt átkapcsolásáról hatóságok tájékoztatása 241;Hirdetmények 245; Kimutatásaok 246; Körözések 247; <br> 1932. szeptember 29. 28. szám <br> Engedélyokirat 252; Kesznyéten és Hernádnémeti közötti autóbuszjárat ügye 257; Körözések 259; <br> 1932. október 13. 29. szám <br> Pótszabályrendelet I. 264; Pótszabályrendelet II. 265; Cserebuza akcióval kapcsolatban terjesztett hiresztelések 265;  Hirdetmények 266; Körözések 267; <br> 1932. október 18. 30. szám <br> Meghívás 269; Hirdetmények 270; Körözések 271; <br> 1932. október 29. 31. szám <br> Személyi hírek 273; Hirdetmények 274; Kimutatás 275; Körözések 276<br> 1932. november 2. 32. szám <br> Az uj szülészeti rendtartás életbeléptetése 278; Az elzárásbüntetést töltő elítéltek mellékjutalma 282;  Személyi hírek 283; Hirdetmények 287; <br> 1932. november 3. 33. szám <br> Zemplén vármegye 1933. évi költségvetési előirányzata 289; Az Országos Állatvédő Egyesület "Gyermeknaptárának" ajánlása 299; körözések 299; <br> 1932. december 2. 34. szám <br> Meghívás 300; A folyó és állóvizek álatti hullákkal való fertőzésének megakadolyázásának 304; Veszett ebmart egyének szállítási költsége 305; Hirdetmények 306; Kimutatás 307; körözések 308; <br> 1932. december 12. 35. szám <br> A vármegyei közös erdőőrzési szervezet 1933. évi költségelőirányzata 309; Szabályrendelet a gazdasági cselédek részére bérlevél kiállításának kötelezővé tételéről 311; Hirdetmények 313; Kimutatások 314; Körözések 315; <br> 1932. december 10. 36. szám <br> Kedvezményes füvetőmag kiutalása 319; Magyarország területén az 1932. évben a szállított dohányok beváltási árairól kiadott Hirdetmény 320; Magyarország uj helységnévtárának megrendelése 321; Zemplén vármegye 1933. közuti előirányzata 321; Weiss Sámuel szombathelyi kereskedőnek a belügyi tárca köréhez tartozó szállításokból való kizárása 322; Kimutatások 322; Körözések 323; <br> 1932. december 31. 37. szám <br> Meghívás 325; Vasuti arcképes igazolványok érvényesítése 328; Dombrád és Cigánd községek között lévő ponton-híd vámszedési jogának ujbóli engedélyezése 329; Engedélyokirat 329; Hirdetmény 333; Kimutatás 333; Körözések 333; Külön melléklet: Veszett vagy veszettség gyanújában álló ebek által megmart egyéneknek a Pasteur intézetbe való küldése<br>

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1933-01-01
 • Temporal:

  • 1932.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use