Download

Can I use it?

Limited Re-use

Attribute the author

application/pdf
The download has started. Retry
 • × pixels
 • 112 MB
Media Metadata
 • Creator
 • Description
 • Format application/pdf
 • File size 112 MB
 • Codec
 • Dimensions × pixels
 • Run time seconds
 • Source
 • Rights Ingyenes hozzáférés, CC BY-NC-SA, and II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
 • Rights
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Vármegyei Hivatalos Lap | Biringer Gyula / szerkesztő

1922. XXI. évfolyam 1. szám

Description

  • Vármegyei Hivatalos Lap 1922. XXI. évf.<br> 1922. jan. 11. 1. szám<br> Elnöki körlevél 1; További intézkedést igénylő általános rendeletek 3; Hirdetmények 4; Körözvények Házalókönyv megsemmisítése 7; <br> 1922. febr. 27. 5.szám<br> A vármegye háztartási alapjának 1920. évi zárszámadása 9; Az építkezési szabályrendelet módosítása 57; Szabályrendelet 62; A vármegyei ifjusági testnevelési alap szabályrendelet tervezete 64; Néhai Borcsik Gyula ny. állatorvos özvegyét megillető ellátások megállapítása 66; „Vármegyei székház” című képnek megvásárlása 67; Hirdetmények 67; <br> 1922 junius 2. 15. szám<br> A Zemplénmegyei erdei érték és árszabályzatot jóváhagyó 2182/1922. I/a-I. számú F. M. rendelet 178; Marhalevelek kiállítása, kezelése és a külföldi marhalevelek belföldi használataának módosítása 178; Melléklet; A Gyulán megjelenő „Gyula” cimű időszaki lap lefoglalása 179; A kávéfélék forgalmának szabályozása 180; Az Orosházán megjelenő „Alföldi Paraszt Ujság” lefoglalása 181; Hirdetmények 181; Körözvények 182; Melléklet <br> 1922. junius 14 16.szám<br> Elnöki körlevél 183; Az iparigazolvánnyal vagy hatósági engedélylyel bíró kereskedőknek a bevásárlásokban való jogosulatlan akadályozása 165; Gyógyszer-árszabás módosítása 185; Az Északamerikai Egyesült Államokba szóló utlevelek kiállításának ideiglenes beszüntetése 187; A vármegyei tisztviselők országos egyesületének értesítője 188; Körözvénynek 190; <br> 1922. junius 26 17.szám.<br> Tokaj nagyközség ugynevezett „bodrogi” kompján a vámszedési jog engedélyezése 193; Kommunista irányú röpiratok elkobzása 198; Körözvények 198; Hirdetmények 199; <br> 1922. julius 3. 18. szám<br> További intézkedést igénylő általános jellegű rendeletek 201; A gépkocsik és motorkerékpárok vizsgáztatására és forgalmi rend számára vonatkozó rendelkezések tárgyában 202; „Munkások, elvtársak!” című röpirat elkobzása 203; Hadirokkantak, hadiözvegyek és hadiárvák hatósági támogatása 203; „Gyula és Vidéke” cimű politikai hetilap lefoglalása 204; A paratyphus bejelentése 205; Hirdetmények 208; Körözvények 209; <br> 1922. julius 11. 19. szám<br> Az állami tisztviselők és egyéb alkalmazottak által a hivatalos küldetéseknék felszámítható napidíjak szabályozása 211; Szabályrendelt 212; Utiszámla melléklet 218; A vármegye alkalmazottai, és nyugdíjazottai kedvezményes gyógykezelése 319; A vármegyei téli tűzifa szükségletének biztosítása 220; Nagy Kálmán banki főellenőr szakértői tiszteletdíja 221; Bábák fizetésének tízszeresére való felemelése 222; Belügyminiszter hivatalba lépése 223; A „Tűzoltó” című szaklap ajánlása „ 224; Hirdetmények 225; <br> 1922. julius 22. 20. szám<br> Zemplén vármegyei községi és körjegyzők magánmunkálatainak felemelése 251; Pótszabályrendelet 232; Zemplén vármegye számonkérőszékének jegyzőkönyve 233; A vármegyei gyámpénztár 1920 évi számadása és mérlege 235; Hirdetmények 237; <br> 1922. augusztus 3. 21. szám<br> Hirdetmények 250; Körözvények 251; Szénkéneg árának felemelése 244; Lovasság és tüzérség 245; Kommunista sajtótermékek elkobzása 245; „Gyula és Vidéke” című hetilap ujbol engedélyezése 246; Sajtótermékek forgalomba hozatalának betiltása 247; A mg.-i kishaszonbérletek kivételes meghosszabbításáról és a legelőterületek biztosításáról szóló rendelet végrehajtása 249; Magvizsgálási díjak felemelése 243; <br> 1922. augusztus 16. 22. szám <br> Cselédkönyvek és munkás igazolvványoknak szoros elszámolás alá eső nyomtatvány jellege 253; United Amerikan Lines New York-i hajótársaság részére kivándorlók szállítására adott engedély 254; Körrendelet 255; Vármegyei Tisztviselők Országos Egyesületi tagdíj befizetése 256; Hirdetmények 257; <br> 1922. augusztus 22. 23. szám<br> A tolonckisérés alkalmával felmerült vasúti költség 261; Körözvények 263; <br> 1922. szeptember 2. 24. szám<br> Vérhas elleni védekezés 269; A vásári és piaci elárusító sorrend megállapítása 270; Hypnotizálás gyakorlására kiadott iparigazolvány visszavonása 271; Sátoraljaujhely rt. városnál megüresedett állások betöltése 271; Hirdetmények 273; Külön melléklet: Felhívás rendőrségi szolgálatra való jelentkezésre ; A malmok tűzbiztonságára vonatkozó szabályok betartása <br> 1922. szeptermber 9. 25. szám<br> További intézkedést igénylő, általános rendeletek 275; Leves és ételízesítők gyártásának és forgalmának szabályozása tárgyában való rendelet 275; Hirdetmények 278; <br> 1922. szeptember 19. 26.szám<br> Elnöki körlevél 283; Közfogyasztásra behozott hús tovább szállításának tilalma 285; Körözvények 288; <br> 1922. október 9. 27. szám<br> Pályázati hirdetmény 291; Körözvények 294; <br> 1922. november 7. 29. szám<br> Zemplén vármegye tevékenységi kimutatása az 1922. évi szeptember hóról 315; Az elesett hősök emlékének megörökítése 317; Az Insurgens emlékmű helyrehozatalának költségei céljaira vármegyei pótadó megszavazása 318; Az 1923. évre ¼%-is közművelődési pótadó megszavazása 319; Az Erzsébet közkórház alapszabályainak módosítása 320; Az állatorvosi magán gyakorlat díjazásának fölemelése 321; Körözvények 322; <br> 1922. november 23. 30. szám. <br> A vármegye meg nem szállott részén állami kezelés alatt álló erdő és kopárterületek 1923. évi közös erdőőrzési költségeinek előirányzata 325; Kádár Mihály nyug. törvhat. utbiztosnak segély megszavazása 327; A vármegye 1923. évi dologi szükségletének biztosítása 328; Hirdetmények 329; <br> 1922. december 2. 31. szám.<br> Zemplén vármegye törvényhatóságának 1923. évi háztartási költségelőirányzata 333; Zemplén vármegye törvényhatóságának 1921. évi számadási zárlata 334; Körözvények 334; <br> 1922. december 9. 32.szám<br> Elnöki körlevél 337; <br> 1922. december 31. 33.szám<br> A m. kir. államépítészeti hivatal törvényhatósági utiátalányának ujabb megállapítása 339; A tiszalucz-tiszadobi vicinális közut kezdő szakaszának áthelyezéséhez szükséges kamatmentes állami kölcsön 341; Nádassy Bertalanné nyugdíjának megállapítása 345; Szabályrendelet a vármegye ifjusági testnevelési alapról 344; Pápay Sándor és Kerekes János törvhat. utbiztosok jutalmazása 345; Törvényhatósági utalap számviteli teendőinek ellátásával megbizott számvevőségi tisztviselő jutalmazása 346; Az alsóbereczki vaskomp fentartási költségeinek engedélyezése 347; Albert Ilona vármegyei díjnoknő fia temetkezési költségeinek megszavazása 348; Ebzárlat idején az eb kiirtása 349; Utlevél kezelési díjak felemelése 350; A husvizsgálati díjaknak a háboru előtti díjaknak 50-szeresére való emelése 350; Honvédlovak visszavásárlási jog fentartásával eladott lovak marhalevelének készítése 351; Hirdetmények 353; Körözvények 256 <br>

Classifications

Properties

Time

 • Creation date:

  • 1922-01-01
 • Temporal:

  • 1922.

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • Ingyenes hozzáférés
  • CC BY-NC-SA
  • II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
  • http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

References and relations

Can I use it?

Limited Re-use