Στιγμιότυπο από τον Γάμο του Βαγγέλη Κ. Ξενοφώντος με Γεωργία Χρίστου Φατσίτα | Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Στιγμιότυπο από τον Γάμο του Βαγγέλη Κ. Ξενοφώντος με Γεωργία Χρίστου Φατσίτα | Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας

Description

    • Στιγμιότυπο από τον Γάμο του Βαγγέλη Κ. Ξενοφώντος με Γεωργία Χρίστου Φατσίτα στην Κυπερούντα. Το ζεύγος πλαισιώνουν οι: Μαρούλα (αριστερά) και Ανδρούλα (δεξιά) Κωστή Φατσίτα από τον Αγ. Θεόδωρο και ο Χρίστος Φατσίτας. Το νήπιο αριστερά είναι ο Κυριάκος Ανδρέα Γ. Σουρμελή.

Properties

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

References and relations

Location

  • Location:

    • 34.938019, 32.976517