Τραπέζι με χειρόμυλο | Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Τραπέζι με χειρόμυλο | Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας

Description

    • Χειρόμυλος που αποτελείται από δυο κυκλικές πέτρες, ίσου περίπου μεγέθους, η μια πάνω στην άλλη. Ο χειρόμυλος χρησιμοποιούνταν στο άλεσμα του σιταριού. Στο πάνω μέρος ο χειρόμυλος έχει μια οπή στο κέντρο, απ' όπου έριχναν το σιτάρι. Στην άκρη του πάνω χειρόμυλου υπάρχει κυκλική βάθυνση, όπου προσαρμοζόταν ξύλινος λοστός και έτσι γύριζαν την πέτρα για να αλεστεί το σιτάρι που είχε πέσει στην επιφάνεια του κάτω χειρόμυλου.

Properties

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

References and relations

Location

  • Location:

    • 34.938019, 32.976517