Εκδήλωση αφιερωμένη στους εθελοντές πολεμιστές από την Κυπερούντα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. | Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Εκδήλωση αφιερωμένη στους εθελοντές πολεμιστές από την Κυπερούντα στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. | Kyperounda Community and Κοινότητα Κυπερούντας

Description

  • Soldiers alive from Kyperountda who took part in the war of 1940. In the first row in front, from the left to right : Theodosis Papachristodoulou, Michalis Papachristodoulou, Xenophontas Theodorou, Polyvios Prokopiou, Stylianos Alexandrou (Ieridis), Giorgos Pourgouris. In the second row, back, from left to right : Nikiforos Constantinou Christodoulos Xenophontos, Stylianos Karasialis, Kyriakos Ioannou-Tais, Kyriakos K. Kizis.
  • Αγωνιστές εν ζωή από την κοινότητα Κυπερούντας που πήραν μέρος στον πόλεμο του 1940. Στην 1η σειρά μπροστά, από αριστερά προς δεξιά : Θεοδόσης Παπαχριστοδούλου, Μιχάλης Παπαχριστοδούλου, Ξενοφώντας Θεοδώρου, Πολύβιος Προκοπίου, Στυλιανός Αλεξάνδρου (Ιερείδης), Γιώργος Πουργούρης. Στην 2η σειρά, πίσω, από αριστερά προς δεξιά : Νικηφόρος Κωνσταντίνου, Χριστόδουλος Ξενοφώντος, Στυλιανός Καρασιαλής, Κυριάκος Ιωάννου-Ταής, Κυριάκος Κ. Κήζης.

Properties

Time

 • Date:

  • 28 October 1995
  • 28 Οκτωβρίου 1995

Provenance

Additional rights information

 • Rights:

  • Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού.

References and relations

Location

 • Location:

  • 34.938628, 32.975943