Η εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο στα Κελοκέδαρα | Kelokedara Community and Κοινότητα Κελοκεδάρων
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Η εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο στα Κελοκέδαρα | Kelokedara Community and Κοινότητα Κελοκεδάρων

Description

    • Η εκκλησία αφιερωμένη στον Άγιο Γεώργιο στα Κελοκέδαρα, η νότια πλευρά του ναού.
    • Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Κελοκεδάρων σύμφωνα με μαρτυρίες αρχισε να χτίζεται μεταξύ του 1903 και 1908 και αποπερατώθηκε το 1916. Όλα τα δομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν από την περιοχή του χώριου τα οποία κουβαλούσαν οι κάτοικοι του χωριού και επεξεργάζονταν οι μαστόροι. Το καμπαναριό του ναού ήταν αρχικά ξύλινο, χαμηλό, στη νοτιονατολική γωνιά του ναού δίπλα από τη μικρή είσοδο του Ιερού. Μετά το 1940, χτίστηκε σε δύο στάσεις πανω στη βορειοδυτική γωνιά του ναού. Αργότερα λόγω τεχνικών προβλημάτων χαλάστηκε η μία στάση και πήρε τη μορφή που έχει σήμερα.

Properties

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού

References and relations

Location

  • Location:

    • 34.816427, 32.644012