Εκδήλωση για τη στήριξη των συνομιλιών στο Κυπριακό | Maronite Community of Cyprus and Κοινότητα Μαρωνιτών Κύπρου
[[#license_CC0]] [[license_name]] [[^license_name]] CC0 [[/license_name]] [[/license_CC0]] [[#license_CC_BY]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY [[/license_name]] [[/license_CC_BY]] [[#license_CC_BY_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-SA [[/license_name]] [[/license_CC_BY_SA]] [[#license_CC_BY_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-ND [[/license_name]] [[/license_CC_BY_ND]] [[#license_CC_BY_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC [[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC]] [[#license_CC_BY_NC_SA]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-SA[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_SA]] [[#license_CC_BY_NC_ND]] [[license_name]] [[^license_name]] CC BY-NC-ND[[/license_name]] [[/license_CC_BY_NC_ND]] [[#license_OOC]] [[license_name]] [[^license_name]] Out of Copyright [[/license_name]] [[ expiry ]] [[/license_OOC]] [[#license_PD_NC]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain - non commercial re-use[[/license_name]] [[/license_PD_NC]] [[#license_public]] [[license_name]] [[^license_name]] Public Domain [[/license_name]] [[/license_public]] [[#license_RR_free]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Free Access [[/license_name]] [[/license_RR_free]] [[#license_RR_paid]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Paid Access [[/license_name]] [[/license_RR_paid]] [[#license_RR_restricted]] [[license_name]] [[^license_name]] Rights Reserved - Restricted Access [[/license_name]] [[/license_RR_restricted]] [[#license_unknown]] [[license_name]] [[^license_name]] Unknown copyright status [[/license_name]] [[/license_unknown]] [[#license_orphan]] [[license_name]] [[^license_name]] Orphan work [[/license_name]] [[/license_orphan]]

Title

Εκδήλωση για τη στήριξη των συνομιλιών στο Κυπριακό | Maronite Community of Cyprus and Κοινότητα Μαρωνιτών Κύπρου

Description

    • Στιγμιότυπο απο εκδήλωση για τη στήριξη των συνομιλιών στο Κυπριακό. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή Νεολαίας του Ιδρύματος Ευημερίας Μαρωνιτών Κύπρου. Η εκδήλωση ήταν γεμάτη συμβολισμούς: πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της Συνεργασίας στη νεκρή ζώνη, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το τραγούδι η «Δική μου η Πατρίδα» στην τουρκική, ελληνική και Κυπριακή Μαρωνιτική Αραβική γλώσσα, η Μαρωνιτική κοινότητα, μέσω του Εκπροσώπου της στη Βουλή, εξέφρασε για πρώτη φορά δημόσια τη θέση της σχετικά με το κυπριακό ζήτημα.

Properties

Time

  • Date:

    • 2015/10/09

Provenance

Additional rights information

  • Rights:

    • Απαγορεύεται η δημοσίευση ή αναπαραγωγή, ηλεκτρονική ή άλλη χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση του δημιουργού

References and relations

Location

Longitude: "12.83333, 14.25, 14.39727, 14.43333, and 14.39218"
Latitude: "42.83333, 37.75, 37.74745, 37.58333, and 37.74747"
Entities
  • Place names (Places)