Title

Soldaat Camille Hemeryck

Soldaat Camille Hemeryck

Description

  • Commemoratieve oorkonde "Hulde van het Dankbare Vaderland" met erop vastgemaakt 2 medailles: - intergeallieerde overwinningsmedaille - herinneringsmedaille België 1914-1918
  • Oorkonde die postuum aan de familie werd geschonken, commemoratieve Hulde van het Dankbare Vaderland. Gaat over de oom van de moeder.

People

Classifications

Properties

Time

 • Temporal:

  • 2013-11-10 12:33:06 UTC
 • Place/Time:

  • Western Front

Provenance

Copyright

 • Rights:

  • http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/

References and relations

Location

 • Place/Time:

  • Western Front

Find out more

View at Europeana 1914-1918 .

Can I use it?

Free Re-use
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)