Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Verhaal van Octaaf Van Slambrouck

Verhaal van Octaaf Van Slambrouck

Description

  • - Een militair zakboekje van Octaaf Van Slambrouck - Een boekje met teksten die hij overgeschreven heeft om Frans te leren - Een vuurkaart - Een kaart voor 'vuurkruiser' - Lidkaart van de Nationale Vuurkruiserbond - Oorlogskruis met palm (28 nov 1917) + geschreven briefje - Vuurkruis (naoorlogs) - Intergeallieerde overwinningsmedaille - Belgische herinneringsmedaille 14-18
  • Het gaat om verschillende objecten. O.a. een boekje dat overgeleverd werd door Octaaf van Slambrouck; in dit boekje vinden we notities; het betreft Franse teksten die hij overschreef (teksten afkomstig uit Amsterdam) om zijn Frans bij te spijkeren (aan of nabij het front). Na de oorlog had hij de taal heel goed onder de knie. De kinderen speelden na de oorlog met het boekje(o.a. de getuige van het verhaal). Tijdens de oorlog is hij begonnen als gewoon soldaat in het 19de linieregiment; en is later korporaal geworden. Hij zat waarschijnlijk in de omgeving van Langemark (?). Hij heeft er weinig over verteld. Zijn twee broers waren ook aan het front; op een bepaald moment is Octaaf met kompanen verwijderd geraakt van hun compagnie; en moesten ze overleven met het eten dat ze vonden; oa een dood paard. Een tijdje hebben ze in een boerderij gelogeerd tot ze opnieuw bij hun regiment geraakt zijn. Zijn pink van zijn rechterhand werd geplooid door een schrapnel. Verder is er weinig geweten over zijn belevenissen aan het front. Hij is waarschijnlijk niet bij het begin van de oorlog opgeroepen geweest; komt uit militieklas 1915. Was 19 jaar toen de oorlog uitbrak. Het is niet geweten van waar hij kwam of hoe hij bij het front geraakt is. Oorlogskruis met palm gekregen voor een daad van moed of langdurige aanwezigheid aan Front. Waarschijnlijk voor een daad van moed in november 1917. Medaille gekregen in januari 1918. Hij had (naast deze vier medailles) nog recht op een extra medaille maar heeft dit niet willen doen omdat hij ervoor moest betalen. Hij was daar heel kwaad voor. Zie verder gedetailleerde gegevens op objecten. Hij had nog twee andere broers aan het front, maar die hebben geen studies ondernomen.

Properties

Time

 • Date:

  • 1918-10-23
  • 1915-10-23
 • Temporal:

  • 2013-11-10 09:40:09 UTC
 • Place/Time:

  • Western Front

Provenance

References and relations

Location

 • Location:

  • Waarschijnlijk nabij Langemark
 • Place/Time:

  • Western Front
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)