Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Robert Penxten's nieuwjaarsbrief.

A letter from Robert Penxten.

Description

  • Brief met transcriptie. Portretfoto in uniform en gebedsprent van Robert Penxten.
  • Pierre-Robert (Petrus Robert) Penxten werd opgeroepen in 1913 en vervulde zijn dienstplicht toen de oorlog uitbrak. Hij was soldaat in het 12de linie regiment (2/2 6 Cie). Op 10 januari 1917 schreef hij een uitgebreide nieuwjaarsbrief naar zijn ouders in Alken (Limburg). Robert Penxten was ongerust. Aan het front hoorde men geregeld verhalen over het thuisfront en vooral dan verhalen over jonge vrouwen die relaties aangingen met Duitsers. In zijn brief polst hij herhaaldelijk of dit waar is, en erger nog, of dit ook in Alken gebeurt. Robert vreest dat na de oorlog de burgers onder mekaar zullen strijden en dat vooral vrouwen die zich slecht gedragen hebben, hiervan zullen weten. Hij benadrukt verder dat hij nooit meer naar Alken zou terugkomen als onder de oorlogsjaren meisjes zich met de Pruisen zouden vermaakt hebben of wanneer men andere daden tegen Belgische soldaten beging. Verder uit Robert de vrees, die bij velen aan het front heerste, dat zij na de oorlog voor 'niets' zullen worden uitgemaakt door degenen die zelf het front niet hebben beleefd. De duur van de oorlog begint door te wegen. Nieuwsberichten aan het front vertrouwen er op dat het in 1917 gedaan zal zijn. Robert polst of ook de 'gazetten' in bezet België even positief zijn. Robert en nog vele anderen zijn de strijd immers al lang moe. De brief vraagt verder naar nieuws van bekenden in Alken. Robert haalt ook andere soldaten uit Alken aan die hij soms aan het front ziet. Het frontleven is sterk verbeterd. Het ontbreekt hen qua bevoorrading aan weinig. Ze zijn inmiddels gekleed in geel-bruine uniformen, maar meer mag hij niet schrijven. Wel informeert Robert hoe het thuis gesteld is met het vee en of zij goed aan brood geraken. De brief start en sluit af met een nadrukkelijk wens naar informatie over zijn beminde Maria Timmermans, om aan haar zijn nieuwjaarswensen te bezorgen en te vragen om hem te schrijven. Robert stelt het goed, hij is bij de weinigen die het geluk hebben dat hen nog niets overkomen is. NOOT: In 1918 was het 12de linieremiment tot 18 mei op rust. Van 18 mei tot 15 juli 1918 werden ze ingezet in de sector Ramskapelle (ondersector Noordhuis). Op 19 mei 1918 sneuvelt Robert Penxten. Hij werd begraven op de militaire begraafplaats van De Panne.

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1917-01-10
 • Temporal:

  • 2013-05-17 11:09:26 UTC
 • Place/Time:

  • Western Front

Provenance

References and relations

Location

 • Place/Time:

  • Western Front
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)