Item preview not available, to access the full image and more information about the item go to Europeana 1914-1918

Title

Pismo Antonije Albreht

The letter of Antonia Vavken

Description

  • 1. Pismo
  • Gre za prošnjo oblasti za pomoč (Naziv: Slavna Marijina kompanija za prijavljanje v Logatcu). Pisala je njegova mama. Datum: Hotedršica, 20. prosinec 1918. Prošnja je bila verjetno zavrjena. Zanimivo je to, da je bilo zakonsko zagotovljena pomoč družinam vojakov. Pismo je zelo dobro ohranjeno. Popisano je na treh listih. Na zadnji strani je še zapis Uradni dopisi 1918-1927.

People

Classifications

Properties

Time

 • Date:

  • 1918-01-20
 • Temporal:

  • 2013-03-21 09:48:46 UTC
 • Place/Time:

  • Italian Front

Provenance

References and relations

Location

 • Location:

  • #45.9178608,14.135574200000065
 • Place/Time:

  • Italian Front
Longitude: "14.135574, 14.135574, 14.135574, 14.135574, and 14.135574"
Latitude: "45.917862, 45.917862, 45.917862, 45.917862, and 45.917862"
Entities
 • Subjects, resource types, genres and forms (Concepts)

 • Place names (Places)